Unitat d'hemostàsia i trombosiUnitat d'Hemostàsia i Trombosi

La Unitat d'Hemostàsia i Trombosi se centra en el diagnòstic i tractament de malalties hemorràgiques i trombosi vascular. És pionera en estudis de predisposició a malalties trombòtiques i en el monitoratge de tractaments anticoagulants d'última generació, mitjançant la utilització de tècniques avançades con seqüenciació molecular “next generation”.

La Unitat d'Hemostàsia i Trombosi és una Unitat de Referència i Alta Experiència Clínica (CSUR i XUEC) en diagnòstic i tractament de Coagulopaties congènites (Hemofília) i reconeguda com a Centre Integral d'Hemofília Europeu.

Ubicacio hemato clinica

Contacte
Ubicació

Àrea administrativa:
Bloc A, planta 4.

+34 93 556 5649

+34 93553 7529

Consulta externa:
Planta 1, mòdul 6.

Hospital de Dia i Consulta Preferent:
Planta 0, mòdul 7.

+34 93 556 5860

Hospitalització:
Bloc D, primera planta (D1).

+34 93 553 7406

Hemostàsia i Trombosi:
Bloc A, planta 1, adjacent a Extraccions

+34 93 553 7151

Contacte

Unitat Hematologia Clínica Hematologia_Clinica@santpau.cat

Unitat Diagnòstic Biològic en Hematologia - Laboratori hematologia@santpau.cat

Unitat Hemostàsia - Tractament Anticoagulant Oral tao@santpau.cat

Unitat Hemostàsia - Laboratori hemostasia_lab@santpau.cat
 

Twitter: @hematosantpau  @HemostasiaStPau