ncg-estructura

Estructura del servei

El Servei està estructurat en tres equips formats per dos-tres facultatius a cada equip, més dos o tres residents.

 • Equip de neurocirurgia i neuro-oncologia funcional.
 • Equip de cirurgia de la base de crani, hipòfisi i patologia vascular.
 • Equip de columna.

La patologia no específica per equip es tractada per tots els facultatius del Servei.

 

Unitats funcionals

 • Unitat de cirurgia de base de crani i hipòfisi.
 • Unitat de neurocirurgia funcional i dolor.
 • Unitat de neurooncologia.
 • Unitat de cirurgia de raquis.

 

Comitès assistencials institucionals

 • Comitè de patologia hipofisària.
 • Comitè de patologia de base cranial
 • Comitè de tumors del sistema nerviós.
 • Comitè de cirurgia dels trastorns del moviment. Cirurgia de Parkinson, Distonia i tremolor.
 • Comitè de cirurgia de dolor craniofacial. cirurgia de cefalea en raïms i neuralgia trigeminal.
 • Comitè de patologia de raquis.

 

 

HOSSPAU Menu

ncg-contacte

Ubicació i Contacte
Secretaria de Neurocirurgia

Bloc A, 4ª planta, Mòdul 4.

Telèfon: 93 556 56 98

Fax: 93 556 56 07

correu secretaria: neurocirurgia@santpau.cat

Consulta externa
Bloc A, Planta 1ª. Mòdul 2, despatxos 12 i 13
Sala Hospitalització

Sala C3, Bloc C, 3ª planta.

Telèfon extensió: 93 553 73 18