Formació de grau i postgrau Farmacologia

Formació de grau i postgrau

L'activitat del CEIC inclou l’avaluació de protocols d’assaigs clínics amb medicaments i productes sanitaris, estudis postautorització i projectes de recerca.

Un dels membres de l’equip es un membre fix de la Comissió de Farmàcia. En aquest cas és la presidenta del Comitè d'ètica assistencial, acreditat per resolució del director general de recursos sanitaris del 22 d'abril de 1997, i secretària del CEIC, responsable de l’avaluació de tots els protocols que es presenten i de fer els informes corresponents. A més, el Servei coordina la gestió dels contractes de recerca.

Segons la memòria del CEIC de 2014, es van fer onze reunions ordinàries, l’últim dimarts de cada mes, per estudis implicats, observacionals, epidemiològics i unicèntrics i onze el segon dimarts de cada mes de forma ordinària per estudis de referència.

 

Departament de Farmacologia Terapèutica i Toxicologia, Facultat de Medicina, Unitat Docent de Sant Pau  

Dins la seva activitat docent el Departament de Farmacologia Terapèutica i Toxicologia es responsabilitza de:

  •  Grau en Medicina

Farmacologia (3er any): obligatòria.

Farmacologia Clínica (5e any): obligatòria.

  • Màster en Farmacologia

Màster Universitari en Farmacologia (verificat i aprovat per l’ANECA): màster de 60 crèdits amb dos itineraris (preclínic i clínic) i dues orientacions, professional i d’investigació.

  • Col·laboració amb altres màsters

També es porta a terme activitat docent, a banda de col·laboracions puntuals, col·laboracions amb certa continuïtat en el temps, com les que es realitzen en: el Màster en Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica (Departament de Medicina) i el Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut (Departament de Medicina).

 

 Escola Universitària d’Infermeria de l’HSCSP:

  • Titulació de grau en Infermeria

Farmacologia: (1er any): obligatòria.
Metodologia científica y bioestadística: (1er any): obligatòria.

Contacte Farmacologia Clinica

Contacte
Correu electrònic
farmacologia_clinica@santpau.cat
Telèfon

93 553 78 13

Fax
93 553 78 12