Linies de recerca CGD

Línies de recerca

Unitat de Cirurgia Gastrointestinal i Hematològica

Cirurgia bariàtrica:

 • Influència del volum i forma residual del reservori gàstric després de la gastrectomia tubular.
 • Efecte de la cirurgia bariàtrica en funció de l'edat.

Cirurgia hematològica:

 • Avaluació de un score  que permeti valorar la complexitat de la esplenectomia laparoscòpica.

Cirurgia colorectal:

 • Valoració preoperatòria de la dificultat tècnica i de la qualitat del mesorecte en el tractament laparoscòpic del càncer de recte.
 • Qualitat de vida i funció postoperatòria després de la resecció del recte amb l'escissió total del mesorecte.
 • Estudi de l'efecte de la quimioteràpia i efectes secundaris en el càncer de colon huma implantant en ratolins atímics.

Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica

 • Estudi de l'efecte de la quimioteràpia i efectes secundaris en el càncer de pàncrees huma implantant en ratolins atímics.

Secció de Cirurgia General

 • Genètica del càncer de tiroide.
 • Noves dianes terapèutiques del càncer de tiroide.
 • Determinació seqüencial de la paratirina en el tractament quirúrgic del hiperparatiroïdisme.
 • Utilitat del gangli sentinella després del tractament sistèmic primari del càncer de mama.
 • Eficàcia diagnòstica de la RNM en el càncer de mama.
 • Registre internacional de sarcomes retroperitoneals.
 • Estudio RETROTrast de neoadjuvància en sarcomes retroperitoneals.

 

 

HOSSPAU Menu

Contacte CGD

Ubicació i contacte
Ubicació
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Sant Quintí, 89
08041 Barcelona
Contacto

Telèfon: 93 556 56 71
Fax: 93 556 56 08
Correu electrònic: cirurgia_general@santpau.cat