formacio especialitzada cardiologia

Formació Sanitària Especialitzada

Estructura de la Unitat Docent

La Unitat Docent de Cardiologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau figura com a servei independent dins de l'organització de l'Hospital i posseeix actualment l'acreditació de quatre residents/any.

Estructura física:

El Servei de Cardiologia es troba ubicat a les modernes instal·lacions de l'edifici del nou Hospital, i disposa dels següents recursos:

Hospitalització

 • Sala d'Hospitalització: amb 36 llits distribuïts en habitacions dobles, totes elles ubicades al Bloc 3 de l'edifici del nou Hospital.
 • Unitat Coronària: unitat diferenciada que depèníntegrament del Servei de Cardiologia. Es troba situada a la zona de crítics de l'Hospital i disposa de vuit llits.
 • Cures Intermèdies: l'Hospital compta amb una Unitat de semicrítics amb 28 llits. Fins sis/vuit són utilitzats pel Servei de Cardiologia.
 • Hospital de Dia: el Servei de Cardiologia té assignats sis/vuit llits per als pacients que ingressen de forma programada per procediments d'hemodinàmica i electrofisiologia.

Consultes Externes

 • Consulta general: té assignats vuit despatxos mèdics que s'organitzen segons les següents agendes específiques: cardiopatia isquèmica, miocardiopaties, arítmies, valvulopaties, cardiopaties congènites i trasplantament cardíac.
 • Consulta de dispositius implantables: es disposa d'un despatx habilitat específicament per al control dels pacients portadors de marcapassos i desfibril·ladorsimplantables. Atès per un especialista d'arítmies i un tècnic de dispositius.
 • Unitat d'insuficiència cardíaca: el Servei de Cardiologia té assignats dos despatxos a l'àrea d'Hospital de Dia per a l'atenció dels pacients amb insuficiència cardíaca. Atès per dos cardiòlegs i dues infermeres especialitzades.
 • Educació sanitària: consulta atesa per una infermera especialitzada del Servei i dirigida al control dels factors de risc coronari.

Tècniques no invasives

 • Electrocardiografia convencional.
 • Electrocardiografia dinàmica (Holter).
 • Ecocardiografia: el Servei disposa de tres gabinets equipats amb ecògrafs d'alta gamma situats a la zona de Consultes Externes i destinats a la realització d'ecocardiografia convencional, ecocardiografia transesofàgica i ecocardiografia d'estrès. A més es disposa d'un ecocardiògraf a la UnitatCoronària, un altre en els quiròfans de Cirurgia Cardíaca i un tercer en l'àrea de Reanimació postcirurgia  cardíaca.
 • RMN cardíaca i TAC multidetector cardíac.
 • Ergometria convencional i amb consum d'oxigen.
 • Rehabilitació cardíaca.
 • Cardiologia nuclear.
 • Taula basculant (Tilt-Test).

Tècniques invasives:

 • Hemodinàmica i cardiologia intervencionista: el Servei disposa de dos laboratoris d'hemodinàmica equipats amb tecnologia d'última generació, destinats a lapràctica d'intervencionisme coronari percutani així com la implantació d'endopròtesi.
 • Electrofisiologia cardíaca i arítmies: compten amb unlaboratori de dedicació exclusiva equipat amb els últims sistemes de navegació electroanatòmica. Es realitzen procediments d'ablació d'arítmies i implantació de dispositius implantables.

Investigació bàsica

 • Laboratori experimental de fisiologia cardíaca: modern laboratori completament equipat per a la realització de procediments invasius en animals d'experimentació, model porcí d'infart de miocardi i miocardiopatia dilatada. En el mateix treballen una veterinària i un tècnic, que col·laboren amb els cardiòlegs del Servei.
 • Laboratori de fisiologia cel·lular cardíaca: especialitzat en latècnica de patch clamp i microscòpia confocal per a l'estudi dels corrents iòniques cardíaques. A càrrec d'un biòleg que coordina un grup de becaris pre i postdoctorals.

Docència:

 • Aula de docència.
 • Biblioteca i sala de treball per a residents: el Servei disposa d'una zona de treball per a residents amb equips informàtics connectats a la xarxa i una petita biblioteca específica.
 • Recursos Humans: compta amb una àmplia plantilla de professionals d'excel·lència constituïda per: el director d'Unitat docent,prof. Juan Mª Cinca Cuscullola; vuit caps clínics; 28 cardiòlegs a temps complet; una veterinària; un informàtic-estadístic; un biòleg; un fisioterapeuta; dos tècnics de ecocardiografia; un tècnic de dispositius; tres tècnics d'investigació; professionals d'infermeria especialitzats en diferents aspectes de l'atenció cardiològica específica.
 • Organització assistencial: des del punt de vista assistencial, el Servei de Cardiologia s'organitza en les següents Unitats:
 • Unitat d'hospitalització (Dr. Xavier García-Moll).
 • Unitat de pacients crítics cardiològics (Dr. Alessandro Sionis).
 • Unitat d'insuficiència cardíaca i trasplantament cardíac (Dra. Eulàlia Roig).
 • Unitat d'imatge i funció cardíaca (Dr. Guillem Pons).
 • Unitat d'hemodinàmica (Dr. Antoni Serra).
 • Unitat d'arítmies (Dr. Xavier Viñolas).


Itinerari formatiu
Veure enllaç
 

Principals àrees de coneixement

 • Insuficiència cardíaca i Trasplantament cardíac.
 • Cures crítics cardiològics.
 • Diagnòstic per la imatge en cardiologia.
 • Intervencionisme coronari i estructural.
 • Electrofisiologia i Arítmies cardíaques.
 • Recerca bàsica.

Contacte

Director del Servei:

Prof. Juan Cinca: jcinca@santpau.cat

 

 

 

Contacte Cardiologia

Contacte
Ubicació

Bloc A   Planta 4,  Mòdul 1

 

Consultes Externes del servei de Cardiologia:

Bloc A   Planta 3, Mòduls 3, 4 i 5

Contacte

Secretaria: 

Telèfon: 93.556.59.45

Fax: 93.556.56.03

cardiologia@santpau.cat