Breadcrumb

Events

null Unitat Funcional dHepatocarcinoma

Events
19/10/2022
Unitat Funcional d’Hepatocarcinoma

Ja està en marxa la Unitat Funcional d’Hepatocarcinoma de l’Hospital de Sant Pau. Els seus objectius primordials són millorar la qualitat assistencial dels pacients amb aquesta patologia i promoure la investigació en aquest camp. La coordinació dels diferents especialistes i la pressa conjunta de decisions en l’àmbit del Comitè de tumors hepàtics ha de permetre millorar el procés oncològic del malalt evitant retards en el diagnòstic i en l’inici del tractament. A la vegada el malalt rebrà una informació consensuada i més acurada dels tractaments en cada moment. La Unitat Funcional s’encarregarà de mantenir un protocol terapèutic actualitzat, afavorirà el coneixement expert d’aquesta patologia i promourà la participació del nostre centre en estudis d’investigació.

La Unitat Funcional d’hepatocarcinoma integra a especialistes de tots els serveis implicats en el procés diagnòstic i terapèutic d'aquest tipus de tumor hepàtic amb l'objectiu de crear un procés assistencial àgil, ràpid i de qualitat. L’equip està format per especialistes de Patologia Digestiva, Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica, Cirurgia General i Digestiva, Diagnòstic per la Imatge i Anatomia Patològica, juntament amb el suport d’Infermeria especialitzada.

La Unitat Funcional d’hepatocarcinoma està coordinada pel Dr. Adolfo Gallego (Patologia Digestiva).

Més informació