Asset Publisher

null ped-Fraga Gloria

Dra. Gloria Fraga
Dra. Gloria Mª Fraga Rodríguez
Adjunta de nefrologia i urologia pediàtrica
 • Llicenciada en Medicina y Cirurgia per la Universidad de Santiago de Compostela.
 • Especialista en Pediatria per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Metgessa consultora 1 del Servei de Pediatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 • Professora associada de Pediatria de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Acreditada en Nefrologia Pediàtrica per la Sociedad Española de Nefrología Pediátrica.
 • Vocal del Grup de treball d’Enfermedades renales hereditarias, de Sociedad Española de Nefrología.
 • Vocal del Programa de anèmies falciformes, de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 • Vocal del Programa integral de assistència nefrourològica maternofetal de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Fundació  Puigvert.
 • Vocal del Comitè de Genodermatosis en Pediatria de l’Hospital de Sant Pau.
 • Vocal del Grup multidisciplinar de Esclerosis Tuberosa i Malaltia de Von Hippel Lindau, de l’Hospital Sant Pau i la Fundació Puigvert.
 • Membre de la Asociación Española de Pediatría.
 • Membre de la Sociedad Española de Nefrología.
 • Membre de la Asociación Española de Nefrología Pediátrica.
 • Membre de la Sociedad Catalana de Pediatria.
 • Membre del Grupo de Medicina Basada en la Evidencia, de la Sociedad Española de Nefrología Pediátrica.

HOSSPAU Menu

Contacte Pediatria

Contacte
Ubicació

Secretaria: Bloc A - 5a planta
Consultes externes:  Bloc A - 2n pis - mòdul 6
Sala hospitalització: Bloc E - 2a planta
Urgències pediàtriques: Bloc E - planta -1
Hospital de Dia: Bloc E - 2a planta
Cures intensives: Bloc C - planta -1
Unitat de neonatologia: Bloc C - planta -1

Contacte

Telèfon: 93 553 70 75
Fax: 93 553 70 57
pediatria@santpau.cat