Asset Publisher

null ped-Brio Sonia

Dra. Sonia Brió
Dra. Sonia Brió Sanagustín
Coordinadora d’UCIP
 • Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Títol d’especialista en Pediatria per la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Metgessa adjunta de la Unitat de cures intensives pediàtriques de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 • Adjunta sènior del Servei de Pediatria de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau.
 • Associada clínica de la Facultat de Medicina de la UAB.
 • Membre de l’equip de transport pediàtric en helicòpter de la base Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – SEM.
 • Certificat de RCP Avançada Pediàtrica.
 • Certificat HEMS (Helicopter Emergency Medical Service).
 • Certificat de RCP Avançada Neonatal.
 • Certificat SVAP Pediàtric.
 • Certificat CRM. (Cockpit Resource Manegement)
 • Instructora de RCP Pediàtrica. Consell Català de Ressucitació. CCR-9478. 
 • Certificat Good Clinical Practice. Introducció a la recerca. Setembre 2014.
 • Suficiència investigadora UAB.
 • Vocal de l’equip d’estudi de sedoanalgèsia de la Sociedad Española de Intensivos Pediátricos.
 • Vocal del grup de treball d’infeccions de la Sociedad Española de Intensivos Pediátricos.
 • Vocal del grup de treball d’oncologia de la Sociedad Española de Intensivos Pediátricos.
 • Vocal de la Comissió del Codi Sepsis (Intrahospitalari) i del Consorci Sanitari de Catalunya.
 • Membre, numerària, de la Sociedad Española de Pediatría.
 • Membre, numerària, de la Societat Catalana de Pediatria.
 • Membre, numerària, de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos.
 • Membre, numerària, del Grup d’intensius pediàtrics de la Societat Catalana de Pediatria.

HOSSPAU Menu

Contacte Pediatria

Contacte
Ubicació

Secretaria: Bloc A - 5a planta
Consultes externes:  Bloc A - 2n pis - mòdul 6
Sala hospitalització: Bloc E - 2a planta
Urgències pediàtriques: Bloc E - planta -1
Hospital de Dia: Bloc E - 2a planta
Cures intensives: Bloc C - planta -1
Unitat de neonatologia: Bloc C - planta -1

Contacte

Telèfon: 93 553 70 75
Fax: 93 553 70 57
pediatria@santpau.cat