Neurology
Neurology
Cartera de serveis

UNITAT DE PARKINSON I TRASTORNS DEL MOVIMENT

  • Malaltia de Parkinson.
  • Distonies.
  • Tremolor.
  • Proves funcionals del sistema nerviós central (estimulació magnètica transcranial, potencials evocats, EEG).
  • Malaltia de Huntington.
  • Epilèpsies.
  • Esclerosis múltiple.
  • Cefalea – migranya.