Neurology
Neurology
Cartera de Serveis
UNITAT DE NEUROMUSCULAR
 
 • Miastènia gravis.
 • Neuropaties immunomediades (CIDP, NMN, SGB).
 • Miopaties inflamatòries (DM, PM, IBM).
 • Tractaments biològics en miastènia gravis, CIDP i M., inflamatòries.
 • ELA.
 • Consulta multidisciplinar: Comitè ELA.
 • Malalties neuromusculars genètiques: distròfies musculars, polineuropaties hereditàries, miastènies congènites, altres.
 • Consulta multidisciplinar: Neurocot.
 • EMG, neurografia, estimulació repetitiva.
 • EMG de fibra única.
 • Determinacions d’anticossos en miastènia i neuropaties immunomediades.
 • Biòpsia muscular i estudis histoquímics i immunohistoquímics.