or-inici


El Servei d’Oncologia Radioteràpica té per objectiu el tractament amb radiacions ionitzants (radioteràpia) del càncer i algunes malalties no neoplàsiques, ja sigui de forma exclusiva o associada a cirurgia, quimioteràpia o hormonoteràpia. La seva especialitat està integrada en el tractament curatiu multidisciplinar del càncer. La radioteràpia també és una eina d‘alta eficàcia en el tractament simptomàtic i pal·liatiu de la malaltia oncològica en fases avançades.
el servei
+
el servei

Informació assistencial
+
Informació assistencial

docència
+
docència

Informació usuaris
+
Informació usuaris

Contacte Oncologia Radioterapica

Contacte
Ubicació
Bloc F - Planta -2
Contacte

Secretaria: 93 553 77 56

Recepció: 93 553 77 52

Correu electrònic: radioterapia@santpau.cat