Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Cartera de serveis

Recursos per a la planificació de  RT

 • TC 4D  helicoïdal de 16 corones  per a la planificació de tractaments amb RT externa.
 • Integració de les tècniques actuals de radiodiagnòstic en el procés de planificació  (TC, RM i PET-TC)  pel registre d’imatges en totes les localitzacions tumorals.
 • Realització de PET-TC específic en posició de tractament per a la planificació de tractaments de tumors de cap i coll, pulmó, digestius, hematològics i alguns tumors del sistema nerviós central.

 

Unitats de tractament

 • 3 acceleradors lineals amb col·limadors multilàmines (MLC)  i control d’imatge (portal vision).  Dos d’ells disposen de  Cone Beam CT per realitzar tècniques d’imatge guiada (IGRT). 
 • Equip de RT de baixa energia per tractaments de tumors cutanis.
 • Radioquiròfan per a la realització de braquiteràpia, col·locació de marcadors fiducials per IGRT i biòpsies.

 

Tècniques de RT externa

 • RTC-3D: Radioteràpia Conformada Tridimensional. Tècnica estàndard aplicable en totes les localitzacions tumorals.
 • IGRT (Image guided radiotherapy): Radioteràpia guiada per imatges KV i  MV en tots els pacients, per a la verificació del posicionament, control dels canvis del volum tumoral i la seva relació amb els teixits sans. En algunes localitzacions s’utilitzen marcadors fiducials.
 • IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy): Tècnica que, mitjançant la modulació del feix, permet una millor conformació de la dosi en els volums tumorals a tractar i  disminució de la dosi en els teixits sans. Actualment és una de les tècniques emprades en els tumors de pròstata, cap i coll, mama, cerebrals, sarcomes i  tumors  digestius. Aquesta tècnica es realitza al Servei des de l’any 2010. 
 • SAR/SBRT (Stereotactic Ablative Radiotherapy): Tècnica que permet l’administració d’una elevada dosi de radioteràpia per fracció, en un petit nombre de fraccions (3-8), assolint un elevat índex de resposta local, equiparable a la cirurgia. Tractament indicat en tumors primaris pulmonars no quirúrgics i en metàstasis pulmonars i hepàtiques en pacients oligometastàsics. Aquesta tècnica va iniciar-se al Servei l’any 2012.
 • Tècniques de control del moviment respiratori: Quantificació i control del moviment respiratori en la planificació i administració del tractament amb tècniques de Gating, breath-hold o free-breathing en els tumors toràcis (pulmó i mama) i tumors digestius gastroesofàgics. 
 • ICT: Irradiació corporal total en el tractament com a part del condicionament  en el transplantament de moll d’os.

 

Radioteràpia superficial de baix voltatge

 • Therapax: Unitat de radioteràpia especialitzada pel tractament del càncer de pell.

 

Tècniques de braquiteràpia

Braquiteràpia de pròstata de baixa taxa amb llavors de I-125. 

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Contacte
Ubicació
Bloc F - Planta -2
Contacte

Secretaria: 93 553 77 56

Recepció: 93 553 77 52

Correu electrònic: radioterapia@santpau.cat