mic-inici


En el Servei de Microbiologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau el diagnòstic de les malalties infeccioses es contempla sota la perspectiva de les diferents àrees de coneixement de la microbiologia: bacteriologia, virologia, parasitologia, micologia, i l'estudi dels antimicrobians, que s’han anat desenvolupant de forma equilibrada.
el servei
+
el servei

Informació assistencial
+
Informació assistencial

docència
+
docència

Informació usuaris
+
Informació usuaris

Contacte

Contacte
Ubicació

Bloc B

Planta -2

 

Contacte

 

Telèfon: 93 5537380

Correu electrònic: microbiologia@santpau.cat