hc-inici

En el Servei d’Hematologia de Sant Pau es tracten malalties de la sang com les anèmies i d’altres dèficits de cèl·lules sanguínies, processos malignes com les leucèmies, limfomes i mielomes, i alteracions de la coagulació sanguínia com la propensió a les hemorràgies o a les trombosis.
el servei
+
el servei

Informació assistencial
+
Informació assistencial

docència
+
docència

Informació usuaris
+
Informació usuaris

Ubicacio hemato clinica

Contacte
Ubicació

Àrea administrativa:
Bloc A, planta 4.

Consulta externa:
Planta 1, mòdul 6.

Hospital de Dia i Consulta Preferent:
Planta 0, mòdul 7. (desplaçat provisionalment al carrer Sant Quinti 77 - CIM)

Hospitalització:
Bloc D, primera planta (D1).

Hemostàsia i Trombosi:
Bloc A, planta 1, adjacent a Extraccions

Contacte

E-mail: hematologia@santpau.cat
Tel.:  93 556 56 49 - 93 556 56 01

Altres correus:

Unitat Diagnòstic Biològic en Hematologia - Laboratori hematologia@santpau.cat

Servei Hematologia Clínica Hematologia_Clinica@santpau.cat

Unitat Hemostàsia - Tractament Anticoagulant Oral tao@santpau.cat

Unitat Hemostàsia - Laboratori hemostasia_lab@santpau.cat
 

Twitter: @hematosantpau  @HemostasiaStPau