Ruta de navegació

Unitat Funcional Esclerosi Lateral Amiotrofica (ELA)

Unitats Funcionals
Unitats Funcionals
Unitat Funcional Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA)

El procés d’assistència i tractament dels pacients amb Malaltia de Neurona Motora pretén facilitar l’accés ràpid i de qualitat a pacients amb ELA. El procés integra una seqüència d’actuacions dirigides a una rapida atenció i identificació del diagnòstic. Un cop identificat el diagnòstic el pacient precisarà una successió d’activitats amb la finalitat d’identificar problemes relacionats amb freqüència a la malaltia i que precisen d’actuacions concretes per part de diferents professionals. La identificació dels diferents problemes pot precisar de la presa de decisions o la realització de procediments concrets integrats en la seqüència d’atenció del pacient. 

 

Objectius de la Unitat:

  • Optimitzar el diagnòstic, seguiment i tractament dels pacients amb ELA, mitjançant un procés centrat al pacient com eix de la atenció, que permet garantir la continuïtat assistencial.
  • Millorar la qualitat de vida i la supervivència dels pacients.
  • Facilitar els desplaçaments organitzant la consulta de manera simultània amb els diferents especialistes.
  • Facilitar la participació dels professionals implicats, simplificar la intercomunicació dels diferents especialistes de l’equip, i permetre la presa de decisions ràpida.

 

Coordinador de la Unitat

Dr. Ricardo Rojas García, Unitat de Patologia Neuromuscular, Servei de Neurologia. RRojas@santpau.cat

 

Equip de treball

Ricardo Rojas (Neuròleg, Unitat de patologia Neuromuscular, Servei de Neurologia).

Jesús Pradas (Neuròleg, Unitat de patologia Neuromuscular, Servei de Neurologia).

Antonio Antón (Pneumòleg, Servei de Pneumologia).

Helena Bascuñana (Rehabilitadora, Servei de Medicina Física i Rehabilitació).

Rosa Güell (Pneumòloga, Servei de Pneumologia).

Carme Puy (Pneumòloga, Servei de Pneumologia).

Carmen Ruber (Rehabilitadora, Servei de Medicina Física i Rehabilitació).

Mercè Casanovas (Logopeda, Servei de Medicina Física i Rehabilitació).

Concepción Escola (Infermera de Neurologia, Servei de Neurologia).

Fátima Morante (Infermera de Pneumologia, Servei de Pneumologia).

Macarena Segura (Fisioterapeuta de Pneumologia, Servei de Pneumologia).

Sandra López Suárez  (Infermera domiciliària de Pneumologia, Servei de Pneumologia).

Rafael Calvo (Infermer domiciliari de Pneumologia, Servei de Pneumologia).

Pilar Ulldemolins (Dietista-Nutricionista).

Carmen Caballero (Treballadora Social).