Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Comitè d’Ètica Assistencial
Comitè d’Ètica Assistencial (CEA)

El CEA és un òrgan de caràcter consultiu i interdisciplinari que té per finalitat principal ajudar a professionals i usuaris/àries a analitzar i resoldre els problemes ètics que puguin sorgir en la pràctica assistencial, amb l’objectiu últim de millorar la qualitat assistencial de l’hospital. Va ser creat l’any 1994.

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Comitè d’Ètica Assistencial

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Contacte
Correu electrònic
cea@santpau.cat