Ruta de navegació

Unitat funcional genodermatosis pediatriques

Unitats Funcionals
Unitats Funcionals
Unitat funcional genodermatosis pediàtriques

Amb la finalitat de donar atenció integral als pacients amb aquesta patologia pediàtrica, neix la Unitat Funcional per al diagnòstic, tractament i maneig dels pacients, amb un enfocament multidisciplinari que ofereix el Comitè de Genodermatosis.

Es tracta, doncs, d'un programa integral orientat al diagnòstic precoç i al maneig del tractament adequat dels pacients amb Genodermatosis. La patologia principalment valorada en aquesta Unitat Funcional, serà la neurofibromatosis tipus 1 (NF1) donada que és la que té una incidència més elevada (1/3500). No obstant també es segueixen pacients amb esclerosis tuberosa (incidència 1/6000-1/9000) i incontinència pigmenti (1/40000). També serien susceptibles de ser valorats pacients amb altres genodermatosis de caire menys incident si fos necessari un maneig multidisciplinari (síndrome sturge-weber, síndrome de Rothmund Thompson…).

Coordinadores Genodermatosis Pediàtriques:

Dra. Esther Roé  ( Servei de Dermatologia)  Eroe@antpau.cat
Dra. Susana Boronat (Servei de Pediatria)  SBoronat@santpau.cat

 

Equip assistencial i serveis adscrits:

Dra. Esther Roé,  Dra. Helena Izquierdo – Dermatologia.

Dra. Laia Turon -  Pediatria (Neuropediatria).

Dra. Sara Bernal- Genètica.

Dra. Sabina Lluna  - Oftalmologia.

Dra.  Montse Torrent/ Dr. Vicente Serna - Oncologia pediàtrica.

Dra. Roser Álvarez  - Cardiologia pediàtrica.

Dra. Esther Granell  - Radiologia.

Eva Tobajas ( Pediatria), Sandra Ros (Dermatologia) – Psicòlogues.

Dra. Gloria Fraga - Nefrologia pediàtrica.

Dra Soria, Dra Pulido - Traumatologia infantil.

Dra. Susana López - Cirurgia plàstica (consultora).

Dr. Rodrigo Rodriguez-  Neurocirurgia (consultor)

Luisa Montero - Infermeria Hospital de Dia de Pediatria.

Rosario Gaitán - Administrativa Hospital de Dia de Pediatria.

 

Cartera de serveis :

  • Visita especialista oftalmologia pediàtrica. OCT.
  • Visita multidisciplinari conjunta (especialistes en Neuropediatria, Oncopediatria, Dermatologia pediàtrica i Psicologia).
  • Valoració per cardiòleg pediàtric i ecocardiografia.
  • Proves de imatge  i valoració per radiòleg especialista en neurorajos.
  • Ecografia cutània (valoració de neurofibromes i altres tumoracions subcutànies).
  • Consell genètic i diagnòstic genètic de NF-1 i síndrome de Legius.
  • Valoració psicològica del pacient i de les famílies.