Ruta de navegació

Historia

hOSPITAL HISTÒRIA
HISTÒRIA
Història
Des de la beneficència medieval fins al model assistencial actual, durant més de 600 anys, l’Hospital ha canviat en diverses ocasions d’ubicació i s’ha anat transformat adequant-se als temps, però mantenint sempre present la seva dedicació a les persones i a la salut.

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té els seus orígens l'any 1401 amb la fusió dels sis hospitals que hi havia aleshores a Barcelona en un de més gran que seria governat per representants de la ciutat i de l’Església a través de la Molt Il·lustre Administració (MIA), institució que ha perdurat fins els nostres dies. Així va néixer l'Hospital de la Santa Creu, clar exemple de gòtic civil català.

A finals del segle XIX, es va produir una transformació econòmica i social del país, alhora que l’assistència sanitària feia un salt cap a la medicina científica i incorporava els principis higienistes. Degut al creixement de la ciutat i als avenços de la medicina, l'Hospital va quedar petit i es va plantejar la construcció d'un nou edifici.

Gràcies al llegat del banquer Pau Gil, el 15 de gener de 1902 es va col·locar la primera pedra del nou hospital. A l'antic nom de la Santa Creu s'hi va afegir el de Sant Pau per respectar la voluntat del seu benefactor. D’aquesta manera, el 1930 es va inaugurar l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. L'arquitecte Lluís Domènech i Montaner (1850-1923) va ser l'encarregat d’aquest projecte, que es va convertir en l’edifici civil més rellevant del modernisme català.

El conjunt arquitectònic de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un referent molt important del patrimoni i la cultura de la ciutat de Barcelona, en particular, i de Catalunya, en general. El seu valor arquitectònic i patrimonial van més enllà de la seva localització urbana, prenent una dimensió de ressonància europea i internacional. Exemple d'això és la declaració el 1997 de l'Hospital, juntament amb el Palau de la Música Catalana, de Patrimoni Mundial per la UNESCO per la seva singularitat constructiva i bellesa artística.

Alguns dels fets més destacats de la història de l'Hospital i de la ciutat es troben documentats a l’Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (AHSCP).

 

Sant Pau avui

El 1990 laGeneralitat de Catalunya es va incorporar a la MIA –que passà a estar integrada per dos representants del Capítol Catedralici, dos de l’Ajuntament i dos de la Generalitat de Catalunya– tot assumint el compromís de construir un nou hospital.

La gestió patrimonial i la gestió sanitària es van separar definitivament constituint sengles fundacions sense ànim de lucre: la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, regida per la MIA i que en gestiona el patrimoni per contribuir al sosteniment de l’activitat assistencial de l’Hospital; i la Fundació de Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que gestiona l’Hospital. El 1992, a aquests dos ens s’hi va afegir la Fundació Institut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb la missió específica de promoure la recerca bàsica, clínica, epidemiològica i de serveis sanitaris.

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va inaugurar el 2009 la seva nova seu, un complex sanitari situat a l'extrem nord-est del conjunt modernista i separat d'aquest. El trasllat de l'activitat hospitalària va permetre iniciar el procés de rehabilitació dels pavellons modernistes, per dotar-los d'usos vinculats a un nou projecte. El nou Hospital està format per cinc cossos, quasi independents que s’uneixen en un gran vestíbul que redistribueix les circulacions i relaciona tot el complex hospitalari.


El Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és el màxim òrgan de govern de l’Hospital i està format per un representant de l'Ajuntament de Barcelona, un del Capítol Catedralici i tres de la Generalitat de Catalunya. Avui l’Hospital forma part del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

D’altra banda  la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és la institució encarregada de gestionar i vetllar pel manteniment i la conservació del conjunt momumental i artístic del seu Recinte Modernista, i porta a terme la seva activitat benèfic-assistencial.

 

Alguns dels fets més destacats de la història de l'Hospital i de la ciutat es troben documentats a l'Archiu Històric de l 'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (AHSCP).

Banner Butlleti Sant Pau Ara

Imatge amb enllaç per realitzar subscripcions al butlletí
+
Subscriu-te al butlletí