Unitats Funcionals
Unitats Funcionals
Unitat Funcional de Sòl Pelvià (UFSP)

La Unitat Funcional de Sòl Pelvià (UFSP) és una iniciativa de l’Hospital de Sant Pau, l’ASSIR Guinardó i l’Hospital Dos de Maig. Aquesta nova Unitat Funcional vol ser referent al territori català i estatal en el diagnòstic i tractament d’aquesta patologia. Per aconseguir-lo, oferirà una atenció multidisciplinària, multiprofessional i multimodal de màxima qualitat, promourà la recerca i la docència, augmentarà la visibilitat de la patologia i incorporarà la visió del pacient en l’atenció.

 

 

 

Objectius:

 • Proporcionar una atenció multidisciplinària, multiprofessional i multimodal de màxima qualitat als pacients afectats de DSP, centrada en la persona:
 • Simplificar l’organització de l’atenció.
 • Millorar circuits assistencials.
 • Optimitzar l’estrategia terapèutica comuna.
 • Ser una Unitat de referència al territori català i estatal que identifiqui
 • l’Hospital de Sant Pau com a centre terciari per a l’atenció a aquesta patologia.
 • Promoure activitats de recerca entorn de les DSP.
 • Promoure el desenvolupament de projectes de recerca amb orientació translacional.
 • Promoure activitats de docència entorn del DSP. Organització d’un curs
 • periòdic amb vocació de convertir-se en referència.
 • Augmentar la conscienciació social i visibilitzar aquesta patologia fent difusió
 • dels resultats de l’activitat de la Unitat.
 • Incorporar la visió del pacient en l’atenció a la condició mitjançant contactes i
 • activitats comuns amb associacions organitzades pels propis pacients
 • (ADOPEC, ASIA entre d’altres).
 • Elaborar un Protocol d’Atenció a la Dona amb DSP adequat a l’organització en
 • una Unitat Funcional.
 • Elaborar material informatiu dirigit a pacients i professionals.
 • Incloure material audiovisual i links a la documentació consensuada.
 • Millorar l’experiència de la pacient a la Unitat personalitzant l’atenció.
 • Crear cultura de treball en equip interdisciplinari.
 • Millorar la comunicació interna entre tots els membres de l’equip. Facilitar la
 • introducció de possibles millores en els circuits.
 • Millorar la comunicació externa amb pacients i professionals externs a la
 • Unitat de l’Hospital i externs d’altres nivells assistencials, especialment ASSIR i
 • altres hospitals.
 • Millorar el nostre sistema de registre dades, vetllant per una correcta
 • codificació. Efectuar un registre de l’activitat que permeti l’explotació de dades i l’avaluació de l’activitat realitzada.
 • Planificar les inversions de manera estratègica.
 • Promoure l’anàlisi periòdica de la nostra activitat i dels resultats.

 

La Unitat Funcional de Sol Pelvia (UFSP) és una unitat transversal formada per professionals dels principals serveis que intervenen en el diagnòstic i en el tractament dels pacients amb disfuncions del sòl pelvià.

 • Servei de Cirurgia General i Digestiva
 • Servei de Patologia Digestiva
 • Servei de Ginecologia i Obstetrícia
 • Servei de Medicina Física i Rehabilitació

 

L’equip humà està integrat per:

Coordinadora: Dra. Irene Mora Hervàs (Ginecologia. Hospital de Sant Pau)
Secretària: Dra. Anna Sánchez (Cirurgia General i Digestiva. Hospital de Sant Pau)

 

 

Membres del Comitè (ordenats per Serveis):

 • Dr. Eduard Targarona – Servei de Cirurgia General i Digestiva (Sant Pau)
 • Dra. Pilar Hernández – Servei de Cirurgia General i Digestiva (Sant Pau)
 • Dra. Carmen Martínez Sánchez – Servei de Cirurgia General i Digestiva (Sant Pau)
 • Dra. Anna Sánchez – Servei de Cirurgia General I Digestiva (Sant Pau)
 • Dra. Llúcia Catot – Servei de Cirurgia General i Digestiva (Dos de Maig)
 • Dra. Berta Gonzalo– Servei de Cirurgia General i Digestiva (Dos de Maig)
 • Dr. Sergi López– Servei de Cirurgia General i Digestiva (Dos de Maig)
 • Sra. Neus Peiró– Servei de Cirurgia General I Digestiva (Sant Pau)
 • Sra. Beatriz Barceló– Servei de Cirurgia General I Digestiva (Sant Pau)
 • Sra. Mercè Rubio – Servei de Cirurgia General i Digestiva (Sant Pau)

 

 • Dr. Federico Bertoletti – Servei de Patologia Digestiva (Sant Pau)
 • Dr. Carlos Gonzalez – Servei de Patologia Digestiva (Sant Pau)
 • Sra. Inmaculada Roura – Servei de Patologia Digestiva (Sant Pau)
 • Sra. Gloria Sánchez – Servei de Patologia Digestiva (Sant Pau)
 • Dra. Irene Mora – Servei de Ginecologia I Obstetrícia / ASSIR Guinardó
 • Dra. Marta Peró – Servei de Ginecologia i Obstetrícia / ASSIR Guinardó
 • Sra. Maria Llavoré – Servei de Ginecologia i Obstetrícia / ASSIR Guinardó
 • Sra. Rosa Carmona – Servei de Ginecologia i Obstetrícia / ASSIR Guinardó

 

 • Dra. Elena Bascuñana – Servei de Medicina Física i Rehabilitació (Sant Pau)
 • Dr. Jean Claude Perrot - Servei de Medicina Física i Rehabilitació (Sant Pau)
 • Sra. Elena Montiel – Servei de Medicina Física i Rehabilitació (Sant Pau)
 • Sr. Jordi Cuartero - Servei de Medicina Física i Rehabilitació (Sant Pau)
 • Sr. Fermí Rodríguez – Infermeria (Sant Pau)
 • Sra. Cristina Ríos – Infermeria (Sant Pau)
 • Sra. Lucía Ramírez – Infermeria (Sant Pau)

 

 • Carlos Errando – Servei d’ Urologia (Fundació Puigvert)
 • Laia Sabiote – Servei d’ Urologia (Fundació Puigvert)
 • Rocío Jiménez – Servei d’ Urologia (Fundació Puigvert)