Estructura Servei Hematologia Clinica

Estructura del Servei

El Servei d’Hematologia està estructurat en tres unitats assistencials: Clínica, Trombosi/Hemostàsia i Diagnòstic Biològic.

L’activitat clínica es complementa amb altres serveis de l’Hospital com són, entre d’altres, els diferents laboratoris integrats, el Servei d’Anatomia Patològica i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que disposa d’una unitat dins el recinte de Sant Pau.
 

Organització per processos de diagnòstic, tractament, recerca i gestió:

 • Hemopaties benignes.
 • Malalties proliferatives cròniques (leucèmies cròniques, neoplàsies mieloproliferatives, mieloma i altres gammapaties).
 • Limfomes i immunoteràpia.
 • Leucèmies agudes i mielodisplàsies.
 • Trasplantament hematopoètic.
 • Teràpia antitrombòtica.
 • Diàtesis hemorràgiques.
 • Trombofilia.

 

Té dues estructures de suport pròpies:

 • Psico-oncologia.
 • Unitat de Gestió i Suport als Assaigs Clínics: Coordinadora, Dra. Sara Miqueleiz; Dra. Sandra Rovira (assaigs trasplantament); infermeres: Pepa Rosal, Jessica de Rueda, Diana Rodríguez.

 

S’ubica en les següents àrees de l’Hospital:

 • Àrea administrativa: bloc A, planta 4.
 • Consulta Externa: planta 1, mòdul 6.
 • Hospital de Dia i Consulta Preferent: planta 0, mòdul 6.
 • Hospitalització: bloc D, primera planta (D1). En ús 19 llits sobre 24;12 habitacions individuals per aïllament amb aire filtrat i pressió positiva.
 • Hemostàsia i Trombosi: bloc A, planta 1, adjacent a Extraccions.
 • Laboratori: bloc B, planta -2.

HOSSPAU Menu

Ubicacio hemato clinica

Contacte
Ubicació

Àrea administrativa:
Bloc A, planta 4.

Consulta externa:
Planta 1, mòdul 6.

Hospital de Dia i Consulta Preferent:
Planta 0, mòdul 7. (desplaçat provisionalment al carrer Sant Quinti 77 - CIM)

Hospitalització:
Bloc D, primera planta (D1).

Hemostàsia i Trombosi:
Bloc A, planta 1, adjacent a Extraccions

Contacte

E-mail: hematologia@santpau.cat
Tel.:  93 556 56 49 - 93 556 56 01

Altres correus:

Unitat Diagnòstic Biològic en Hematologia - Laboratori hematologia@santpau.cat

Servei Hematologia Clínica Hematologia_Clinica@santpau.cat

Unitat Hemostàsia - Tractament Anticoagulant Oral tao@santpau.cat

Unitat Hemostàsia - Laboratori hemostasia_lab@santpau.cat
 

Twitter: @hematosantpau  @HemostasiaStPau

 

Relacionats Oncologia Medica

Enllaços relacionats