Ruta de navegació

Unitat Funcional Hidradenitis (ufhs)

Unitats Funcionals
Unitats Funcionals
Unitat Funcional Hidradenitis (UFHS)

La Unitat Funcional d'Hidradenitis  integra a tots els especialistes que participen en el procés diagnòstic i terapèutic d’aquesta malaltia inflamatòria crònica. La gestió és complexa  pel caràcter recurrent i progressiu de les lesions, el tractament  requereix un abordatge precoç i un enfocament multidisciplinari per decidir la millor estratègia terapèutica i assistencial per cada pacient. En el seu funcionament és clau la figura del coordinador, amb la funció d’aglutinar a tots els professionals que en ella han de participar, i la figura de la infermera i la psicòloga, que faciliten el reforç de la tasca dels altres professionals, la educació en mesures higiènic-dietètiques, la reducció de pes i  la supressió del tabac.


Coordinadora

Dra. Eva Vilarrasa (Dermatologia)  dermatologia@santpau.cat


Objectiu principal de la Unitat  

Millorar l'eficiència en l'atenció dels pacients amb Hidradenitis Supurativa.


Equip unitat funcional

Dra. Eva Vilarrasa (Servei Dermatologia).

Dra. Esther Roe (Servei Dermatologia).

Dra. Leire Olivares (Servei Cirurgia Plàstica).

Dra. Carmen Vega (Servei Cirurgia Plàstica).

Dra. Ana Laiz (Unitat de Reumatologia).

Dra. Esther Garcia Planella (Servei de Patologia Digestiva).

Esther Margarit (Infermera).

Maria Diaz (Infermera).

 

 Serveis adscrits

 • Cirurgia Plàstica.
 • Cirurgia General i Digestiva.
 • Ginecologia.
 • Urgències.
 • Endocrinologia.
 • Reumatologia.
 • Digestiu.
 • Psiquiatria.
   

Cartera de serveis per a l’Atenció del pacient amb HS a la Unitat:

 • Diagnòstic de la Hidradenitis supurativa (clínic i ecogràfic) i estadiatge.
 • Detecció de comorbiditats, tractament i derivació.
 • Exploració física.
 • Ecografia cutània i doppler per a diagnòstic, estadiatge i seguiment.
 • Realització de cultius si precisa.
 • Infiltracions lesionals amb corticoides.
 • Prescripció de fàrmacs tòpics i sistèmics.
 • Teràpia fotodinàmica.
 • Làser CO2 (properament).
 • Cirurgia menor i major ambulatòria: deroofings, exèresis.