Hematologia Clínica

Hematologia
Hematologia

Unitat d'Hematologia clínicaUnitat d'Hematologia Clínica

La Unitat d'Hematologia Clínica està altament especialitzada en el tractament de neoplàsies hematològiques, incloent-hi leucèmia aguda, limfoproliferatius i limfoma, mieloma i mielodisplàsia. La Unitat Clínica és pionera a Espanya en el trasplantament al·logènic hemopoètic i en el desenvolupament de Teràpia CAR-T per a neoplàsies hematològiques, així com líder en el desenvolupament de tractaments per a leucèmia aguda. A més, també tracta pacients amb malalties hematològiques no malignes, com a anèmies i citopenies.

Ubicacio hemato clinica

Contacte
Ubicació

Àrea administrativa:
Bloc A, planta 4.

+34 93 556 5649

+34 93553 7529

Consulta externa:
Planta 1, mòdul 6.

Hospital de Dia i Consulta Preferent:
Planta 0, mòdul 7.

+34 93 556 5860

Hospitalització:
Bloc D, primera planta (D1).

+34 93 553 7406

Hemostàsia i Trombosi:
Bloc A, planta 1, adjacent a Extraccions

+34 93 553 7151

Contacte

Unitat Hematologia Clínica Hematologia_Clinica@santpau.cat

Unitat Diagnòstic Biològic en Hematologia - Laboratori hematologia@santpau.cat

Unitat Hemostàsia - Tractament Anticoagulant Oral tao@santpau.cat

Unitat Hemostàsia - Laboratori hemostasia_lab@santpau.cat
 

Twitter: @hematosantpau  @HemostasiaStPau