Ruta de navegació

Seguretat

Seguretat
Seguretat
Seguretat

La Seguretat del Pacient és un component bàsic de la qualitat assistencial que ha adquirit una gran rellevància en els últims anys. La creixent complexitat del maneig dels pacients  obliguen a una major interacció dels factors organitzatius, factors professionals i factors relacionats amb la malaltia per tal d'oferir la millor assistència als usuaris de Sant Pau.