Ruta de navegació

Unitat Funcional UFPEGB

UNITATS FUNCIONALS
Unitat Funcional de Patologia Esòfag-Gàstrica Benigna

La Unitat Funcional de Patologia Esofago-Gàstrica Benigna de l’HSP és una entitat organitzativa per a l'atenció multidisciplinària especialitzada dels pacients amb patologia esòfag-gàstrica benigna (incloent-hi la malaltia per reflux gastroesofàgic, trastorns motors i malaltia pèptica, entre d’altres). Integra en un equip coordinat als professionals involucrats en la presa de decisions sobre el diagnòstic, tractament i seguiment d'aquests malalts. La Unitat és eina d’ajuda a la presa de decisions clíniques, reduint les dificultats de decisió, evitant la duplicitat de proves, escurçant els temps entre les proves i els tractaments; en definitiva, millorant la qualitat assistencial.

En els darrers anys hi ha hagut avenços molt significatius en el diagnòstic i tractament de trastorns motors esofàgics i, sobretot, l’acalàsia. I el fet de ser un centre pioner en el maneig d’aquestes patologies mitjançant la tècnica POEM ha convertit la nostra unitat en un referent nacional en el seu maneig endoscòpic.

 

Objectiu principal

Oferir una atenció d'excel·lència als pacients amb patologia esòfag-gàstrica benigna que requereixin un tractament mèdic, endoscòpic i/o quirúrgic, a més de capitalitzar en els àmbits docents i d'investigació tots els rèdits que es derivin.

 

Objectius específics

Simplificar l'organització de l'atenció.
Millorar els circuits assistencials.
Optimitzar l’estratègia terapèutica comuna.
Facilitar la fluïdesa en la introducció de possibles millores en el circuit
Fomentar l'adherència a les guies de pràctica clínica, reduint la variabilitat clínica innecessària.
Afavorir el coneixement expert, la formació i la docència tant dels professionals com dels especialistes en formació i dels estudiants de grau.
Promoure i facilitar la investigació.
Disposar d'informació sistemàtica sobre l'activitat realitzada, amb la finalitat d'analitzar-la i establir les oportunes millores.

 

Composició

La UFPEGB és una unitat transversal formada per professionals dels principals serveis que intervenen en el diagnòstic i en el tractament dels malalts amb aquesta patologia.

L'equip està integrat per:

 • Metges especialistes en Patologia Digestiva
 • Metges especialistes en Cirurgia General i Digestiva
 • Metges especialistes en Radiologia
 • Infermeria

Els metges i les infermeres combinen la seva activitat en el servei al qual pertanyen amb la que exerceixen a la UFPEGB pel que cada Servei designa els professionals que treballen en aquest entorn, concentrant l'activitat en persones concretes, amb la finalitat de garantir el coneixement expert alhora que la continuïtat dins de l'equip.

 

Membres del Comitè (per ordre alfabètic):

 • Cirurgia General i Digestiva:
  • Dra. Sonia Fernández Ananín
  • Dra. Noelia Pérez
  • Dr. Eduard Targarona
 • Patologia Digestiva:
  •  Dr. Federico Bertoletti
  • Dr. Carlos González Muñoza
  • Dr. Carlos Guarner Argenté
  • Dra. Marianette C. Murzi
 • Diagnòstic per la Imatge:
  • Dra. Diana Hernández

 

Guia de l'usuari 

Informació per a pacients i familiars

Relacionats Unitat Funcional Aorta