Unitat de teràpia CAR-TUnitat de teràpia CAR-T

El nostre centre disposa d'una Unitat Multidisciplinària CAR (UMCAR-SP) constituïda per professionals altament especialitzats en el tractament de pacients que reben teràpia CAR-T, i inclou personal dels serveis d'Hematologia, Medicina Intensiva, Neurologia, Farmàcia, Infermeria i el Banc de Sang i Teixits. Acreditat pel Ministeri de Sanitat, des de 2019, com a “Centre per a Teràpia CAR-T” i pel programa europeu JACIE per a administració de “Immune effector Cells”, en 2023, va rebre el "Premi Best in Class" com a Unitat de Referència de Teràpia CAR-T a Espanya.

En paral·lel a l'activitat assistencial, dins del Servei d'Hematologia i de l'Institut de Recerca Sant Pau, s'ha consolidat com a grup investigador el Grup d'Immunoteràpia Cel·lular i Teràpia Gènica (GITG), dirigit pel Dr. Javier Briones.

  

Des de fa més de 15 anys, en el GITG es duen a terme estudis preclínics relacionats amb l'estimulació del sistema immune per a tractament de neoplàsies hematològiques, mitjançant l'ús de virus recombinants, cèl·lules dendrítiques modificades genèticament, cèl·lules NKT i, des de 2014, cèl·lules T CAR. El GITG ha rebut finançament competitiu de múltiples institucions públiques nacionals (ISCIII, Ministeri d'Economia, REPTES, AECC, Marató TV3) i internacionals (Programa Europeu H2020, IMI T2EVOLVE, Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung) per a projectes sobre immunoteràpia amb cèl·lules T CAR. D'altra banda, rep el suport financer d'institucions privades d'alt prestigi com la Fundació "La Caixa" i l'Institut Josep Carreras.

A més, a l'octubre de 2023, la nostra institució ha estat finançada dins del programa CERTERA de Teràpies Avançades, reconeixent així la seva capacitat per a disseny i producció de teràpies CAR-T acadèmiques, així com desenvolupament d'assajos clínics amb aquestes teràpies per a pacients amb neoplàsies hematològiques refractàries a tractaments convencionals.

Es tracta d'un grup multidisciplinari en el qual formen part investigadors clínics, investigadors postdoctorals, predoctorals i tècnics de recerca.

En 2020, el nostre grup va iniciar un assaig clínic “primer a Europa” amb cèl·lules CART30 per a pacients amb limfoma de Hodgkin, la Fase del qual II està en curs. En 2023 va iniciar un segon assaig clínic en pacients amb limfomes de cèl·lules B refractaris, utilitzant cèl·lules T de memòria que expressen CAR19. Els productes HSP-CAR30 i HSP-CAR19M estan fabricats íntegrament en Sant Pau pel grup GITG seguint normes europees de correcta fabricació.

 

Les seves línies de recerca actuals se centren en els següents aspectes de la immunoteràpia CAR-T:

  • Recerca de l'eficàcia antitumoral de subtipus de cèl·lules T de memòria.
  • Estudi de l'eficàcia antitumoral de cèl·lules T de memòria stem (TSCM) modificades genèticament amb CAR.
  • Desenvolupament de nous CAR innovadors de 4a generació dirigits contra antígens expressats en neoplàsies hematològiques.
  • Desenvolupament d'assajos clínics “first-*in-*human” de teràpia CAR-T en pacients amb neoplàsies limfoides.

 

Ubicacio hemato clinica

Contacte
Ubicació

Àrea administrativa:
Bloc A, planta 4.

+34 93 556 5649

+34 93553 7529

Consulta externa:
Planta 1, mòdul 6.

Hospital de Dia i Consulta Preferent:
Planta 0, mòdul 7.

+34 93 556 5860

Hospitalització:
Bloc D, primera planta (D1).

+34 93 553 7406

Hemostàsia i Trombosi:
Bloc A, planta 1, adjacent a Extraccions

+34 93 553 7151

Contacte

Unitat Hematologia Clínica Hematologia_Clinica@santpau.cat

Unitat Diagnòstic Biològic en Hematologia - Laboratori hematologia@santpau.cat

Unitat Hemostàsia - Tractament Anticoagulant Oral tao@santpau.cat

Unitat Hemostàsia - Laboratori hemostasia_lab@santpau.cat
 

Twitter: @hematosantpau  @HemostasiaStPau