Linies de Recerca Hematologia Clinica

Línies de Recerca

Grups i línies de recerca

El Servei fa recerca clínica i traslacional en les següents àrees:

 • Hemopaties benignes (eritropatologia, citopenies autoimmunes).
 • Malalties proliferatives cròniques (leucèmies cròniques, neoplàsies mieloproliferanives, mieloma i altres gammapaties).
 • Limfomes i immunoteràpia.
 • Leucèmies agudes.
 • Trasplantament Hematopoètic i les seves complicacions.
 • Control i teràpia anticoagulant (nous anticoagulants, autocontrol del tractament, teràpia antiagregant combinada).
 • Trombofilia (factors predisponents a la trombosi, trombosi i càncer)

 

El Grup de Immunoteràpia Cel·lular i Teràpia Gènica

El Grup de Immunoteràpia Cel·lular i Teràpia Gènica (GITG) està  focalitzat en l'estudi de cèl·lules T modificades genèticament amb receptors quimèrics antigen-específics (Cars) i la seva aplicació clínica a pacients amb càncer hematològic. Per a més informació fes click aquí

 

Projectes Actius (2014-2017)

Leucèmia Mieloide Aguda

 • Sierra J.:Terapia dirigida de Auristatina E o Ara-C a células de leucemia mieloide aguda que expresan CXCR4, receptor implicado en adhesión al estroma y quimiorresistencia. Instituto de Salud Carlos III. PI014/00450. 2015-2017.
 • Sierra J.: Minimal residual disease in acutemyeloidleukemia: involvement of bone marrow microenvironment and evaluation of a newnanoparticle for targeted therapy. Instituto de Salud Carlos III. PI01100872. 2012-2014.
 • Brunet S.:Tratamiento de la leucemia mieloide aguda de novo con la combinación de idarubicina en dosis creciente,  citarabina y sensibilización (“priming”) con G-CSF. Estudi prospectiu en fase I/II de toxicitati eficàcia. Instituto de Salud Carlos III. FIS (EC11-364).  2012-2016.
 • Nomdedeu J.: Niveles de ARNm de WT1 en neoplasias mieloides. Aplicación de los métodos de PCR digital en la estratificaciónpronóstica y en el manejo de las recaídas. PI13/02729.

 

Síndromes Linfoproliferatius

 • Moreno C.: Anàlisi de l’expressió i funció del FcγRIIb en cèl·lules B normals i en leucèmia limfàtica crònica. Fundació Cellex. 2013-2016.
 • Moreno C.:Immunophenotypic and molecular characterization of residual leukemic cells post-treatment in patients with chroniclymphatic leukemia. Instituto de Salud Carlos III. PI01101740. 2012-2014.
 • Moreno C.:Análisis de la expresión y función del FcyRIIb en células B normales y en leucemialinfáticacrónica. Fundació Cellex. 2015-2017.
 • Moreno C.: Long-termsurvivors in ChronicLymphocyticLeukemia. AECC 2016-2017.
   

       Limfomes

 • Sierra J, Briones J. Programa Europeo H2020 (personalized medicine): EURE-.CAR Project: European Endeavour for Chimeric Antigen Receptor Therapies. 2017-2020.
 • Briones J. “Memory stem cells with optimized chimeric antigen receptors targeting CD30 for the treatment of peripheral T-cell lymphomas” Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung. 2017-2019.
 • Briones J. Coordinador WP Inmunoterapia: Proyecto AdvanceCAT de Terapia Celular. Comunitat RIS3CAT d’innovaciò en Salut. 2016-2018.
 • Briones J.: Estimulación de la respuesta inmunefrente al linfoma B mediante adenovirus recombinantes con el gen survivina y genesinmuno estimuladores: estudio preclínico. FundaciónCellex. 2013-2015.
 • Briones J.: Memorystem T cells transduced with a chimeric antigen receptor targeting CD30 for thetreatment of Hodgkinlymphoma. Fundació La Marató de TV3. 20130710. 2014-2016.
 • Briones J.: Immunoterapia mediante células T de memoria "stem" modificadas con receptores quiméricosantígeno-específicos (cars) para tratamiento de pacientes con neoplasiaslinfoides. Fundació Cellex. 2015-2017.
 • Briones J.: Células T de memoria "STEM" transducidas con un receptor quiméricoantígeno-específico (CAR) dirigido al antígeno BCMA en linfoma de Hodgkin. Instituto de Salud Carlos III. 2016-2018.
 • Briones J.: Nuevos vectores lentivirales para inmunoterapia con células T-CARs MINECO. Programa RETOS 2014-2018.
   

      Trombosi i Hemostasia

 • Souto J.C.:Continuación de la búsqueda de algoritmos aplicables en la clínica para definir el perfil individual de Riesgo de Enfermedad Tromboembólica Venosa. Instituto de Salud Carlos III. PI15/00269. 2016-2018. 104.665 euros
   

      Xarxes

 • Sierra J.: Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer (RTICC). Grupo de Hematología y Trasplante. Instituto de Salud Carlos III. RD12/0036/0071. 2012-2016.  Sierra J.: Grup de Recerca Consolidat. AGAUR. 2014SGR-1281. 2014-2016. 18,000 Euros.

HOSSPAU Menu

Ubicacio hemato clinica

Contacte
Ubicació

Àrea administrativa:
Bloc A, planta 4.

+34 93 556 5649

+34 93553 7529

Consulta externa:
Planta 1, mòdul 6.

Hospital de Dia i Consulta Preferent:
Planta 0, mòdul 7.

+34 93 556 5860

Hospitalització:
Bloc D, primera planta (D1).

+34 93 553 7406

Hemostàsia i Trombosi:
Bloc A, planta 1, adjacent a Extraccions

+34 93 553 7151

Contacte

Unitat Hematologia Clínica Hematologia_Clinica@santpau.cat

Unitat Diagnòstic Biològic en Hematologia - Laboratori hematologia@santpau.cat

Unitat Hemostàsia - Tractament Anticoagulant Oral tao@santpau.cat

Unitat Hemostàsia - Laboratori hemostasia_lab@santpau.cat
 

Twitter: @hematosantpau  @HemostasiaStPau

 

boto CAR-T

CAR-T
+
UNITAT DE TERÀPIA CAR-T