Estructura Servei Hematologia Clinica

Estructura del Servei

El Servei d’Hematologia està estructurat en tres unitats assistencials: Clínica, Trombosi/Hemostàsia i Diagnòstic Biològic.

L’activitat clínica es complementa amb altres serveis de l’Hospital com són, entre d’altres, els diferents laboratoris integrats, el Servei d’Anatomia Patològica i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que disposa d’una unitat dins el recinte de Sant Pau.
 

Organització per processos de diagnòstic, tractament, recerca i gestió:

 • Hemopaties benignes.
 • Malalties proliferatives cròniques (leucèmies cròniques, neoplàsies mieloproliferatives, mieloma i altres gammapaties).
 • Limfomes i immunoteràpia.
 • Leucèmies agudes i mielodisplàsies.
 • Trasplantament hematopoètic.
 • Teràpia antitrombòtica.
 • Diàtesis hemorràgiques.
 • Trombofilia.

 

Té dues estructures de suport pròpies:

 • Unitat d'Assaigs Clínics.
 • Psico-oncologia.

 

S’ubica en les següents àrees de l’Hospital:

 • Àrea administrativa: bloc A, planta 4.
 • Consulta Externa: planta 1, mòdul 6.
 • Hospital de Dia i Consulta Preferent: planta 0, mòdul 6.
 • Hospitalització: bloc D, primera planta (D1). En ús 19 llits sobre 24;12 habitacions individuals per aïllament amb aire filtrat i pressió positiva.
 • Hemostàsia i Trombosi: bloc A, planta 1, adjacent a Extraccions.
 • Laboratori: bloc B, planta -2.

HOSSPAU Menu

Ubicacio hemato clinica

Contacte
Ubicació

Àrea administrativa:
Bloc A, planta 4.

+34 93 556 5649

+34 93553 7529

Consulta externa:
Planta 1, mòdul 6.

Hospital de Dia i Consulta Preferent:
Planta 0, mòdul 7.

+34 93 556 5860

Hospitalització:
Bloc D, primera planta (D1).

+34 93 553 7406

Hemostàsia i Trombosi:
Bloc A, planta 1, adjacent a Extraccions

+34 93 553 7151

Contacte

Unitat Hematologia Clínica Hematologia_Clinica@santpau.cat

Unitat Diagnòstic Biològic en Hematologia - Laboratori hematologia@santpau.cat

Unitat Hemostàsia - Tractament Anticoagulant Oral tao@santpau.cat

Unitat Hemostàsia - Laboratori hemostasia_lab@santpau.cat
 

Twitter: @hematosantpau  @HemostasiaStPau