Ruta de navegació

Actualitat

null Lanalisi dels diferents patrons de lelectrocardiograma dingres es clau per identificar el pronostic de linfart de miocardi

Actualitat
16/01/2018
L’anàlisi dels diferents patrons de l’electrocardiograma d’ingrés és clau per identificar el pronòstic de l’infart de miocardi

Investigadors del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) del grup del Dr. Joan Cinca, director del Servei de Cardiologia de Sant Pau, evidencien en un ampli estudi la necessitat d’analitzar els diferents patrons de l’electrocardiograma d’ingrés en pacients amb oclusió aguda de l’arteria coronària circumflexa esquerra, cosa que permetria una identificació més precoç del pronòstic després de patir un infart de miocardi. L’estudi ha estat publicat a The American Journal of Cardiology.

La varietat de patrons de l’electrocardiograma (ECG) pot reflectir diferències en l’extensió de l’infart i això comportaria un pronòstic diferent. Les dades disponibles actualment no proporcionen un anàlisi integrador de les  variables clíniques, patrons del ECG d’ingrés, troballes angiogràfiques coronàries i resultats. L’objecte d’aquest estudi del CIBERCV, per tant, determina totes aquestes variables associades amb els patrons de l’electrocardiograma en una mostra de pacients amb  oclusió aguda de l’arteria coronària circumflexa esquerra.

Segons explica el Dr. Joan Cinca, “el problema clínic dels pacients amb oclusió és que en un número important d’ells l’electrocardiograma és poc expressiu o fins i tot normal, cosa que fa que aquests pacients no són sotmesos a una recanalització urgent de l’arteria coronària oclosa, és a dir, una angioplàstia primària”.

L’estudi, realitzat en 314 pacients entre 2006 i 2015 a Sant Pau, determina que, després de realitzar un simple anàlisi de l’electrocardiograma d’ingrés, s’identifiquen tres patrons diferents: elevació del segment ST, descens d’aquest segment i  sense alteracions, que van associats a diferent pronòstic, essent els del segon grup els de pitjor pronòstic perquè no s’identifiquen com a oclusió aguda i es tracten més tard.  “Per millorar la identificació d’aquest grup, recomanem obtenir les derivacions V7 i V8 i considerem, a més, que les nostres conclusions són susceptibles de ser tingudes en compte en la redacció de noves guies de tractament de l’infart agut de miocardi”, explica el líder del grup del CIBERCV.

 

Article de referència:

Clinical and prognostic value of the electrocardiogram in patients with acute occlusion of the left circumflex coronary artery. Vives-Borrás M, Moustafa AH, Álvarez-García J, Ferrero-Gregori A, Balcells J, García-Picart J, Serra-Peñaranda A, Sionis A, Cinca J. Am J Cardiol. 2017 Nov DOI: 10.1016/j.amjcard.2017.07.038