Ruta de navegació

Actualitat

null El Comite dEtica Assistencial de Sant Pau aconsegueix una beca de la Fundacio Grifols

Actualitat
23/10/2017
El Comitè d’Ètica Assistencial de Sant Pau aconsegueix una beca de la Fundació Grífols

La Fundació Grífols ha atorgat una beca d’investigació sobre Bioètica a l’equip del Comitè d’Ètica Assistencial (CEA) de Sant Pau encapçalat per la Dra. B. Campillo pel seu treball “Construcció i determinació de propietats psicomètriques d’un qüestionari per avaluar la percepció de respecte i manteniment de la dignitat en pacients hospitalitzats”.

El projecte neix de la reflexió en el CEA sobre la necessitat de realitzar propostes dirigides a humanitzar l'assistència i promoure el respecte i la consideració cap a les persones hospitalitzades al nostre centre.

L'objectiu del projecte és analitzar la situació i construir una eina vàlida i fiable que permeti valorar directament les percepcions del pacient sobre com el professional sanitari respecta i manté la seva dignitat mentre està hospitalitzat.