Events

null CoEsAnt

Events
12/03/2023
Sant Pau participa en la I Jornada del Comitè Espanyol de l’Antibiograma

Tres professionals de l’Hospital de Sant Pau han presentat comunicacions en la primera edició de la Jornada del Comitè Espanyol de l’Antibiograma (CoEsAnt), òrgan depenent de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC). El D. Ferran Navarro, la Dra. Alba Rivera, i la Dra. Natividad de Benito, tots tres del Servei de Microbiologia, han representat Sant Pau entre els més de 100 hospitals que van estar presents en aquesta trobada.

La Jornada ha servit per presentar els resultats de l’enquesta feta en tots els hospitals participants i també com a fòrum per a la posada en comú de les experiències dels diferents centres. En aquest sentit, s’han pogut definir les estratègies comunes de millora en la realització, interpretació i comunicació dels resultats de l’antibiograma amb la finalitat d’optimitzar l’ús dels antibiòtics i el tractament de les infeccions.

De fet, el coordinador del Pla Nacional davant la Resistència als Antibiòtics (PRAN) en l’àrea de Salut Humana, Antonio López Navas, va destacar el paper fonamental dels microbiòlegs clínics per contribuir a l’ús adequat dels antibiòtics i la seva funció essencial en els Programes d’Optimització d’Ús d’Antimicrobians (PROA). També van ser-hi presents el president d’EUCAST, Dr. Christian Giske; i el vicepresident de la SEIMC, el Dr. Federico García.  

En aquest enllaç teniu totes les diferents presentacions fetes en el CoEsAnt. El PRAN, coordinat per l’AEMPS, sempre ha apostat per la tasca d’aquest Comitè com a una de les accions estratègiques per consolidar la implementació de la normativa EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) a Espanya.

Sobre CoEsAnt

La SEIMC, seguint les recomanacions d’EUCAST, va crear el 2012 aquest este Comitè amb l’objectiu de promoure l’ús dels criteri d’EUCAST en la pràctica clínica i col·laborar amb aquest comitè en el desenvolupament de futures normatives. Entre altres accions, aquest comitè organitza activitats de formació sobre l’aplicació dels punts de tall d’EUCAST i promou la realització d’estudis de sensibilitat i de l’ús racional dels antimicrobians. COESANT està format per un equip multidisciplinari que inclou representants de microbiologia clínica, malalties infeccioses, farmacologia clínica i d’institucions oficials. El finançament del COESANT corre a càrrec de la SEIMC, podent comptar amb ajuts d’institucions públiques. Els membres del comitè han de fer una declaració anual de conflicte d’interessos.