Pneumologia

Pneumologia i Al·lèrgia
Pneumologia i Al·lèrgia

Guies informatives Pneumologia

 

Informació general sobre malaltia Al·lèrgica per a pacients

La malaltia al·lèrgica és una de les malalties no transmissibles més freqüents en el món afectant més 400 milions de persones. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que al voltant de 400 milions de persones pateixen d'al·lèrgia respiratòria a més, els pacients amb rinitis al·lèrgica tenen un major risc de desenvolupar asma. L'al·lèrgia a aliments afecta més de 17 milions de persones a tot Europa, i 1 de cada 300 europeus pot desencadenar anafilaxi, reacció al·lèrgica molt greu i potencialment mortal que pot ser desencadenada per aliments, himenòpters (abella i / o vespa), alguns medicaments i el làtex. Altres malalties en relació amb l'al·lèrgia són la dermatitis atòpica que a Espanya s'estima que estan afectes a un 3,4% de la població general, la urticària desencadenada per al·lèrgens, l'esofagitis eosinofílica i altres malalties del fenotip T2 (eosinofílic / al·lèrgic / atòpic), així com entitats especials com l'angioedema hereditari.

L'origen de la majoria d'aquestes malalties es deu a una resposta exagerada i inadequada del sistema immunitari enfront de substàncies que són innòcues per a la majoria de les persones. Són processos crònics que afecten la qualitat de vida dels pacients, tant a nivell físic com psíquic, condicionant l'elecció d'activitats professionals o de lleure,  que han de ser atesos pel al·lergòleg, professional format específicament per a diagnosticar i tractar aquestes malalties.

A continuació te detallats documents amb enllaços d'interès, tant per ampliar el coneixement sobre les malalties al·lèrgiques, com consells pràctics o informació per a pacients al·lèrgics diagnosticats:

 

 

Algoritmes de derivació en Al·lergologia per a Atenció Primària corresponent a l'Àrea Integral de Salut (AIS) Barcelona Dreta


Informació general sobre la higiene del son

La Unitat Multidisciplinar del Son de l’HSCSP ha realitzat un fulletó amb les mesures higièniques de Son, disponible per als pacients.

Els professionals sanitaris trobaran també el document "Mantingues el teu son per combatre amb força el coronavirus!”, elaborat per la mateixa unitat, on es resumeixen les mesures per ajudar al manteniment d’un son de qualitat.

 

PROTOCOLS I PROCEDIMENTS DEL SERVEI DE PNEUMOLOGIA I AL.LÈRGIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Coneix els procediments i protocols del Servei

 

CIRCUITS DE DERIVACIÓ DELS PACIENTS ASMÀTICS

Consultar guia

Contacto Pneumo

Contacte
Ubicació

Secretaria: Bloc A,4º Planta

Raquel Nogales Soriano
Secretaria Pneumologia i Cirurgia Toràcica
Telf. 935565972
Fax. 935565601
FGS Hospital de la Santa Creu Sant Pau
 


Consultes externes i proves complementàries: Bloc A, 3º Pis, Moduls 5 i 6
Sala Hospitalització: Bloc C, Planta 2ª
Hospital de dia de Respiratori: Bloc A, Planta 0
Rehabilitació Respiratòria: Bloc A, Planta 3

Contacte

Telèfon: 93 556 59 72
Fax: 93 556 56 01
Correu electrònic: pneumologia@santpau.cat

 

Enllaços Directes

Informació a l'Usuari Malaltia Al·lèrgica