atotpulmo-La prova de caminar


La prova dels 6 minuts de la marxa valora la capacitat a l’esforç reflectit per la distància recorreguda en aquest temps. Consisteix en caminar per un passadís, a ritme ràpid, sense córrer, durant 6 minuts.

Es pot objectivar si hi ha desaturació (caiguda del percentatge d’oxigen en sang, SpO2 < 90%) mentrestant es realitza la prova.

També s'utilitza per ajustar les necessitats d'oxigen durant l'esforç.