Sant Pau Docent
Sant Pau Docent
Sant Pau Docent
SantPau Docent és una iniciativa de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Sant Creu i Sant Pau per a la promoció d'activitats docents en el camp de les Ciències de la Salut i en la formació especialitzada d’investigadors, tècnics, personal sanitari i professors. A través d'un conveni de col·laboració, la Fundació Privada de l’Institut de Recerca hi dona suport en la gestió econòmica.
+
Cursos

+
Estades Formatives