Ruta de navegació

Missio, visio i objectius

Recursos Humans
El Departament
Missió, visió i objectius

Missió

La direcció de RH, que forma part del Comitè de direcció de l’Hospital, té la missió d’alinear les polítiques de personal amb l’estratègia i els objectius de Sant Pau.

Aquesta missió es realitza assessorant, com a consultor intern, a la resta de direccions i decidint en determinades matèries sobre qüestions i problemàtiques en matèria laboral, així com impulsant i controlant les activitats necessàries per a la bona conducció i administració de personal.

Visió

La direcció de RH s’esforça per incrementar l’eficàcia i l’eficiència millorant contínuament els processos interns i els transversals. De la mateixa manera, forma part de la seva raó d’ésser, atendre a les expectatives i aconseguir la satisfacció de tots els usuaris assegurant un servei excel·lent de qualitat. Per això aposten per l’ús i per a la implementació efectiva de les noves tecnologies.

 

Objectius estratègics (Proposta de Pla Estratègic)

1.    Dimensionar adequada i eficientment la plantilla de l’Hospital a la cartera de serveis i a l’activitat prestada.

2.    Promoure la qualitat de l’ocupació, reduint la precarietat i potenciant l’estabilitat i el compromís dels professionals.

3.    Garantir la prestació de serveis i l’atenció continuada a través de professionals qualificats, compromesos i motivats.

4.    Desenvolupar un sistema de reclutament, de promoció i compensació orientat al desenvolupament i als resultats, garantint una adequada renovació de la plantilla.

5.    Implantar sistemes eficients d’informació en l’àrea de RH.