Ruta de navegació

Laboratori Core

Laboratori Core
Laboratori Core

El laboratori Core integra en una mateixa unitat funcional i en determinades plataformes analítiques aquelles magnituds sol·licitades molt freqüentment i mesurades per mètodes fàcilment automatitzables.

Tots els serveis de laboratori excepte el servei de Genètica estan representats en major o menor mesura en el laboratori Core.

El laboratori Core desenvolupa la seva activitat les 24 hores del dia durant tot l’any, assumint el processament de les mostres urgents de l’Hospital i d’algun centre extern, a més de les de pacients hospitalitzats i ambulatoris del mateix hospital.

L’any 2019, es van processar mostres corresponents a més de 284.000 sol·licituds analítiques. El nombre de proves efectuades va ser de  3.839.738. Com a terme mig es dóna sortida a 775 peticions al dia.

HOSSPAU Menu

Contcate Laboratoris

Contacte
Telèfon

Laboratori Core
93 553 72 67


Servei d'Anatomia Patològica
93 553 73 49/50


Servei de Genètica, Servei d'Immunologia i Unitat d'Hemostàsia i Trombosi
93 553 72 65


Servei de BioquímicaUnitat de Diagnòstic Biològic en Hematologia
93 553 72 67


Servei de Microbiologia
93 553 73 80


Àrea de Genòmica Clínica
93 553 72 65

Correu electrònic