Ruta de navegació

gestio coneixament infermeria

Gestió del coneixement
La docència i la recerca són elements del procés assistencial i des de la Direcció Infermera es manté la llarga tradició docent i la vocació formativa de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Els seus objectius són:

Docència

  • Oferir formació externa a professionals dels diferents àmbits d’actuació, tant atenció primària, hospitalària o soci sanitària en base a les seves necessitats de formació.
  • Coordinar la formació pràctica d’estudiants de cicles formatius de grau mig i superior, estudiants de grau d’infermeria i de màster.
  • Gestionar  estades formatives i visites a professionals i estudiants tant de l’àmbit nacional com internacional.
  • Vetllar pel compliment del pla formatiu del residents d’infermeria.

Recerca

  • Impulsar la realització de projectes de recerca.
  • Assessorar als professionals d’infermeria en la metodologia per dur a terme els seus projectes de recerca.
  • Gestionar projectes de recerca amb col·laboració externa: multicèntrics, tesines, tesis.
  • Oferir formació en recerca als professionals d’infermeria.