Informacio al ciutada

Informació al ciutadà
Informació al ciutadà

Informació al ciutadà
L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un centre referent a Catalunya pels seus excel·lents serveis de salut, recerca i docència, amb una forta implantació a la seva àrea d’influència i una alta qualificació humana, professional, tecnològica i de qualitat.
Com arribar-hi?
+
Com arribar-hi?

Citació telefònica
+
Citació telefònica

Urgències
+
Urgències

+
Règim de visites i normativa de mascaretes

+
Consultes Externes

Servei d'Atenció a l'Usuari
+
Servei d'Atenció a l'Usuari

Guies informatives
+
Guies informatives

Le Meva Salut
+
La Meva Salut