Contacte

Associació A tot pulmó 

Servei de Pneumologia i Al·lèrgia

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Tel 622 90 45 97

e-mail: atotpulmo@hotmail.com