Cartera de Serveis Urgencies

Cartera de Serveis

Atenció per processos

 • Atenció a tots els processos mèdics i quirúrgics, inclosos aquells que requereixen d’intervenció d’equips multidisciplinars i/o terciaris com ara cirurgia, traumatologia, otorinolaringologia, cirurgia plàstica, cirurgia toràcica, cirurgia cardíaca, cirurgia vascular.
 • Atenció al pacient fràgil,  emmarcat en el programa  d'Atenció a la Fragilitat del Servei d'Urgències
 • Atenció a la parada cardiorespiratòria, al politraumatitzat i a la emergència vital.
 • Atenció a la patologia ginecològica urgent.
 • Atenció a la patologia obstètrica.
 • Atenció al part i puerperi immediat.
 • Atenció al pacient amb patologia psiquiàtrica.
 • Centre de referència:
  • CODI IAM (CTI).
  • CODI ICTUS (CTI).
  • CODI PPT (CAT3).
  • CODI SÈPSI (SEP-2b).
    

Procediments d'observació i control 

 • Mesura i monitorització de constats vitals, temperatura freqüència cardíaca i respiratòria i pressió arterial.
 • Monitorització de l’electrocardiograma i de la pulsioximetria de forma continua.
 • Monitorització de la diüresi, de fluïts i secrecions.
 • Monitorització de signes clínics específics nivell de dolor, de consciència, de mobilitat motora.
 • Protocol d’administració de fàrmacs.
 • Els descrits anteriorment en relació a la patologia obstètrica.


Procediments de diagnòstic i tractament 

 • Accés venós central i perifèric.
 • Accés arterial.
 • Sondatge vesical i gàstric.
 • Sistemes de perfusió continua.
 • Maniobres de RCP.
 • Toracocentesi, paracentesi.
 • Aspiració de secrecions.
 • Els descrits anteriorment en relació a la patologia ginecològica i obstètrica.
 • Angioplàstia primària, de rescat.
 • Fibrinòlisi intravenosa.

Procediments diagnòstics 

 • Urgències generals.
 • Radiologia.
 • Laboratori.
 • Microbiologia.

Procediments terapèutics

 • Quirúrgics.
 • No quirúrgics.

 

Veure Cartera de Serveis del Servei d'Urgències

 

HOSSPAU Menu

Contacte Urgències

Contacte
Ubicació

Bloc E, planta -1

Bloc D, plantes -1 i 0

Contacte

Secretaria Urgències i Coordinació de Trasplantaments

Correu electrònic:

urgencies@santpau.cat

coordinaciotrasplantament@santpau.cat

Telèfon: 93 553 75 68