DAFSU

Dispositiu d’Atenció a la Fragilitat del Servei d'Urgències (DAFSU)
L’Hospital va posar en marxa el nou Dispositiu d’Atenció a la Fragilitat del Servei d'Urgències (DAFSU), un nou espai que funciona les 24 hores al dia amb 13 boxs adaptats a les característiques dels pacients vulnerables i integrat en el Servei d’Urgències, tot augmentant el rendiment dels circuits actuals, tan assistencials (diagnòstics, terapèutics i d’interconsultes), com de trasllat de pacients i administratius.
La creació del nou dispositiu DAFSU es va proposar en el marc del Programa d’Atenció a la Fragilitat del Servei d’Urgències iniciat el 2011, i actualment s’emmarca dins el Pla Nacional d'Urgències de Catalunya (PLANUC), responsable del finançament del projecte.

Contacte Urgències

Contacte
Ubicació

Bloc E, planta -1

Bloc D, plantes -1 i 0

Contacte

Secretaria Urgències i Coordinació de Trasplantaments

Correu electrònic:

urgencies@santpau.cat

coordinaciotrasplantament@santpau.cat

Telèfon: 93 553 75 68