Línies de recerca Urgencies

Línies de recerca

Processos Emergents en Malalties Prevalents

Línies principals de recerca:

 • Organització i Gestió Clínica (Mireia Puig, Josep Ris, Míriam Mateo)
 • Seguretat del Pacient i Qualitat del Servei d'Urgències (Maite Álvarez)
 • Docència (Josep Anton Montiel, J. Leopoldo Higa)
 • Ecografia (R Lazzari)
 • Donació d'Òrgans i Coordinació (Francisco Caballero)
 • Fragilitat i Gent Gran (Marta Blázquez)

Processos:

 • Infecció (Albert Mauri, Maire Álvarez)
 • Malalties de Viatge (Eva Gil)
 • Malalties de Transmissió Sexual (Montse Seres)
 • Sepsis (Anotni Moliné, Aina Piera)
 • Trastorns del Sistema Respiratori i Insuficiència Respiratòria Aguda (Antoni Moliné)
 • Malaltia Tromboembòlica (Laura Lozano)
 • Sistema Cardiovascular (Miquel Santaló)
 • Síndrome Coronari Agut (Roberto Lazzari)
 • Marcadors Ultrasensibles en el Síndrome Coronari Agut (Aitor Alquézar)
 • Risc Cardiovascular (Paola Ponte)
 • Insuficiència Cardíaca (Sergio Herrera, Aitor Alquézar)
 • Arrítmies (Olga Trejo, Héctor Hernández)
 • Atenció a la Diabetis (Iván Agra)
 • Toxicologia (J. Leopoldo Higa, Héctor Hernández)
 • Psiquiatria (Paola Ponte, Marta Castellà)

Reptes científics:

 • Gestió d'Urgències i Cures Urgents, nous models organitzatius
 • Envelliment de la població, fragilitat i cures d'urgència
 • Problemes de salut relacionats amb la medicació
 • Insuficiència cardíaca, nous escenaris terapèutics, prevenció i cures domiciliàries, diagnòstic i control de la infecció
 • Processos urgents des d'una perspectiva de gènere
 • Processos urgents amb perspectiva d'edat.

Tesis llegides:

 • "Anàlisis de la història natural de la insuficiència cardíaca en una cohort de pacients que consulten en un servei d'urgències hospitalari per un primer episodi d'insuficiència cardíaca aguda”. Dra. García Sarasola, Ana (Defensa 2021)
 • “Grau de control dels factors de risc cardiovascular a l'any d'haver sofert un accident vascular agut, en pacients atesos en un hospital de 3er nivell”. Dra. Ponte Márquez, Paola Helena (Defensa 2019)
 • "Deliri en pacients atesos per insuficiència cardíaca descompensada a urgències: Característiques clíniques i evolució." Dr. Rizzi, Miguel Alberto (Defensa 2016)
 • "Efecte de l'administració d'àcid docosahexanòic sobre les alteracions metabòliques i sobre la distribució del greix corporal en pacients amb infecció per VIH-1 sotmesos a tractament antiretroviral". Dra. Fernández Castaño, Irene (Defensa 2016)
 • "Troponina T d’elevada sensibilitat per a l’exclusió precoç de l’infart agut de miocardi sense elevació del segmentSTt". Dr. Alquezar Arbé, Aitor (Defensa 2014)

Tesis en progrés:

 • Marta Blázquez-Andión. Atenció Urgent en el Pacient Ancià. Data d'inici del doctorat 2019. Data prevista de defensa 24.05.2024. UAB. Directors: Mireia Puig-Campmany; JA Montiel-Dacosta. Tutor: J Casademont
 • Marta Castellà-Rovira. Anàlisi de la responsabilitat professional mèdica a l'atenció urgent a Catalunya entre els anys 2000 i 2019. Data d'inici del doctorat 2022. Data prevista de defensa octubre 2024. UAB Directors: Mireia Puig-Campmany; Carles Martín-Fumadó; Josep Arimany. Tutor: Antoni Bulbena
 • Laia López-Vinardell. Avaluació de l'impacte clínic i econòmic de la implantació d'un programa de prevenció secundària de problemes de salut relacionats amb els medicaments integrat com a pràctica clínica habitual dins de programa d'atenció farmacèutica del servei d'urgències. Data d'inici del doctorat 2022. Data prevista de defensa gener 2025. UAB: Directors: Ana Juanes-Borrego; Mireia Puig-Campmany; Jesús Ruíz-Ramos. Tutor: J Casademont
 • Purísima Concepción Marín de la Bárcena. Problemes de salut relacionats amb els medicaments que causen consulta a urgències des de la perspectiva de gènere Data d'inici del doctorat març 2023. Data prevista de defensa març 2025. UAB: Directors: Ana Juanes-Borrego; Mireia Puig-Campmany. Tutora: Rosa Antonijoan.
 • Carlos Jose Romero Carrete- Impacte sobre el pronòstic de les descompensacions després del debut de la insuficiència cardíaca aguda: una aproximació des de la cohort NOVICA. Data d'inici del doctorat: 2023. Data prevista de defensa: 2026. Universitat Autònoma de Barcelona. Directors: Aitor Alquézar Arbé. Òscar Miró Andreu. Tutor:Dabit Arzamendi.
 • Gil Olivas, Eva. Estudi sobre la incidència de malària i els factors de risc associats a canvis socioeconòmics en una zona meso-endèmica de malària a Angola, Cubal, 2014-2016; 2018-2024. Data d'inici del doctorat: 2022. Data prevista de defensa: 2026.Universitat Autònoma de Barcelona. Director: Molina Romero, Israel. Tutor: Falco Ferrer, Vicenç.

Projectes de Recerca

Multicèntrics

 • TIQUE (multicèntric, projecte internacional, IP Mireia Puig, Maria Antònia Mangues, Xavier Viñolas).
 • Cribatge del VHC als Serveis d'Urgències (multicèntric, IP Josep Maria Guardiola).
 • HIP ATTACK 2 (multicèntric, projecte internacional, IP Jordi Martin).
 • Servei de Lligam de Fractures Territorial (multicèntric, IP Jordi Martin).
 • EDEN (ancians a urgències, multicèntric, SEMES, IP Miguel Rizzi).
 • SIESTA (infeccions a urgències, multicèntric, SEMES, IP Josep Maria Guardiola).
 • EAFHE 8 (insuficiència cardíaca, multicèntric, SEMES, IP Aitor Alquézar).
 • EMERG-Sync (síncope a urgències, multicèntric, SEMES; IP Héctor Hernández).
 • Seguretat Clínica (multicèntric, Àrea de Praxi COMB, IP Mireia Puig).
 • Problemes de Salut relacionades amb el Medicament i amb perspectiva de gènere (multicèntric, inici amb el Projecte AES 2018-19. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III AES 2018 PI18/00889. IP Ana Juanes Farmàcia).
 • Atenció geriàtrica a Urgències (multicèntric, IP Mireia Puig, Josep Ris).
 • Infecció urinària i multiresistència (multicèntric, IP Ferran Navarro Microbiologia).
 • Caracterització Genètica del Síndrome del QT Llarg Associat a Fàrmacs (multicèntric, Projecte AES 2021-22 PI17/00980, IP Jose Guerra Cardiologia)

Un sol centre

 • Pacients amb neoplàsia de pulmó a urgències (un sol centre, HSP, IP Marina Sizova).

Premis obtinguts 

 • Finalistes a "Excellence Award for Leadership and Management in Healthcare category of the 2023 International Awards of the International Hospital Federation, IHF World Hospital Congress"
 • Premi Best in Class 2023 al Millor Servei d'Urgències en Atenció al Pacient
 • Finalistes Premis Best in Class 2022 millor Servei d'Urgències en atenció al pacient
 • Finalistes Premis Best in Class 2021 millor Servei d'Urgències en atenció al pacient
 • Premis Best in Class 2020 millor Servei d'Urgències en atenció al pacient
 • Geriatric Emergency Department Accreditation (GEDA) per la American College of Emergency Physicians (ACEP).
 • Premi Millor projecte de Humanització Best in Class 2019 al Pla de Salut Universal per a persones adultes amb Síndrome de Down.
 • Finalistes Premis Best in Class 2019 millor Servei d'Urgències en atenció al pacient
 • Xarxa col·laborativa per a la atenció urgent per a pacients amb altes necessitats. Premi + Futur 2019. Unió Catalana d'Hospitals.
 • Primer Premi Quirón Salud 2018 a la millor iniciativa en Experiència del Pacient. Nova àrea d'Urgències per a ancians fràgils creada en el marc d'un Programa d'Atenció Geriàtrica del Servei: Avaluació de l'experiència del pacient. IP Mireia Puig
 • Acreditació a la qualitat metodològica i l'impacte positiu generat en l'organització de la metodologia de millora contínua promoguda pel Procés d'Atenció Urgent (2017, Observatori d'Innovació en Gestió en Salut, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya – AquAS, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya)
 • Premi Mutuam Conviure 2017 al millor projecte de recerca: Atenció Geriàtrica Integral en un Servei d'Urgències Hospitalari. Repercussió sobre la salut dels pacients i la gestió de fluxos després de la implantació a Urgències i la Unitat d'Estada Curta
 • Finalistes a "Excellence Award for Leadership and Management in Healthcare category of the 2017 International Awards of the International Hospital Federation, 41st IHF World Hospital Congress"
 • Premi Unió Catalana d'Hospitals en Innovació en Gestió 2017 al Programa d'Atenció a la Fragilitat del Servei d'Urgències
 • Premi Best in Class 2017 al Millor Servei d'Urgències en Atenció al Pacient

 

HOSSPAU Menu

Contacte Urgències

Contacte
Ubicació

Bloc E, planta -1

Bloc D, plantes -1 i 0

Contacte

Secretaria Urgències i Coordinació de Trasplantaments

Correu electrònic:

urgencies@santpau.cat

coordinaciotrasplantament@santpau.cat

Telèfon: 93 553 75 68