Estructura Servei Anatomia patologica

Estructura del Servei

El Servei d’Anatomia Patològica compta amb les següents subespecialitats:

  • Neuropatologia (Pat. muscular).
  • Dermatologia.
  • Citologia.
  • Patologia digestiva.
  • Patologia respiratòria.
  • Patologia de parts toves.
  • Patologia endocrina.
  • Patologia ginecològica.
  • Patologia de la mama.
  • Patologia de cap i coll.

HOSSPAU Menu

Contacte i ubicacio Anatomia Patologica

Contacte
Ubicació

Servei Anatomia Patològica

Carrer de Sant Quintí, 89

Planta -2, bloc C

08041 Barcelona

Contacte

Correu electrònic: anatomia_patologica@santpau.cat

Telèfon: 93 553 73 49/50