Formació sanitària especialitzada AP

Formació sanitària especialitzada

CURSOS DE GRAU

El Servei d’Anatomia Patològica de l'Hospital de la Santa Creu i Sant està integrat en la formació dels estudiants de Grau de Ciències Biomèdiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.

A la facultat de Medicina de la Universitat s'imparteixen les classes teòriques i pràctiques relacionades amb l’anatomia patològica: Patologia Estructural i Molecular. Assignatura del Grau de Ciències Biomèdiques. 

Entre les diferents activitats pràctiques, els alumnes assisteixen a sessions clíniques del Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Seminaris de casos clínics (sessions clínicopatològiques)

Les sessions clinicopatològiques proporcionaran a l’estudiant les habilitats necessàries per utilitzar els coneixements adquirits a les classes teòriques. Al servei es fan sessions clíniques periòdiques a les quals acudeixen els alumnes.

Pràctiques clíniques assistencials i de laboratori

Mitjançant aquestes pràctiques els estudiants assoleixen el coneixement de la tècnica autòpsica i els procediments d’estudi i maneig de les citologies, biòpsies i peces quirúrgiques, els seus processos de tecnificació, l’aplicació de les tècniques complementàries i moleculars.

Així mateix, les pràctiques han de capacitar als estudiants per familiaritzar-se amb el microscopi i avaluar diferents alteracions histològiques bàsiques i per realitzar una adequada correlació clinicopatològica.

Tutories

Els alumnes són tutoritzats en els seus treballs, tesines, treballs d'investigació i revisions bibliogràfiques.

CURSOS DE POSTGRAU

El Servei d’Anatomia Patològica de l'Hospital de la Santa Creu i Sant incorpora als metges residents que han acabat els estudis de Medicina i volen especialitzar-se en la seva especialitat.

L'estada dels metges residents és de quatre anys i la finalitat del programa de residents en l’especialitat d’Anatomia Patològica és la formació d'especialistes competents i responsables que siguin capaços d'exercir la seva especialitat en els diversos serveis de salut, d'acord amb les necessitats de la població.

La residència consisteix en l'aprenentatge mitjançant un exercici professional programat, supervisat i tutelat, de manera que l'especialista en formació aprengui els coneixements, les habilitats i les aptituds així com la responsabilitat professional, que permeten l'exercici autònom de l'especialitat.

El resident també col·labora en la preparació de treballs científics per a la seva comunicació i publicació.

Itinerari formatiu:
Veure enllaç

Contacte i ubicacio Anatomia Patologica

Contacte
Ubicació

Servei Anatomia Patològica

Carrer de Sant Quintí, 89

Planta -2, bloc C

08041 Barcelona

Contacte

Correu electrònic: anatomia_patologica@santpau.cat

Telèfon: 93 553 73 49/50