Ruta de navegación

CEA

Comitè d’Ètica Assistencial
Comitè d’Ètica Assistencial (CEA)

El CEA és un òrgan de caràcter consultiu i interdisciplinari que té per finalitat principal ajudar a professionals i usuaris/àries a analitzar i resoldre els problemes ètics que puguin sorgir en la pràctica assistencial, amb l’objectiu últim de millorar la qualitat assistencial de l’hospital. Va ser creat l’any 1994.

HOSSPAU Menu

Contacte CEA

Contacte
Correu electrònic
cea@santpau.cat