Visor de contenido web Visor de contenido web

Comitè d’Ètica Assistencial
Comitè d’Ètica Assistencial (CEA)

El CEA és un òrgan de caràcter consultiu i interdisciplinari que té per finalitat principal ajudar a professionals i usuaris/àries a analitzar i resoldre els problemes ètics que puguin sorgir en la pràctica assistencial, amb l’objectiu últim de millorar la qualitat assistencial de l’hospital. Va ser creat l’any 1994.

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Visor de contenido web Visor de contenido web

Contacte
Correu electrònic
cea@santpau.cat