Presentado foto Pat.Digestiva

Preentacio Pat.Digestiva

Presentació

El Servei de Patologia Digestiva del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és el més antic de l'especialitat a tot l'estat espanyol i ha estat centre de referència de formació en l'especialitat. En l'actualitat atén tres grans àrees, Gastroenterologia, Hepatologia i Endoscòpia Digestiva tant a nivell d'atenció primària com d'atenció hospitalària. Està mancomunat amb l'Hospital Dos de Maig. Ambdós centres segueixen els mateixos protocols i entre els dos presten servei a tota l'AIS Dreta.

Està constituït per professionals de gran prestigi a nivell nacional i internacional en el diagnòstic i tractament de les malalties gastrointestinals, pancreàtiques i hepàtiques. Disposem de dispensaris especialitzats en malaltia per reflux, infecció per Helicobacter, malaltia inflamatòria intestinal, pancreatitis aguda i crònica, càncer gastrointestinal i de pàncrees, cribratge de càncer colorectal, motilitat intestinal, hepatitis víriques, malalties hepàtiques autoimmunes i metabòliques i complicacions de la cirrosi.

El Servei disposa de personal especialitzat i de la tecnologia puntera actual per realitzar les exploracions endoscòpiques diagnòstiques i terapèutiques pròpies de l'especialitat, incloent endoscòpia alta i baixa, exploracions funcionals digestives, exploració de vies biliars i pàncrees, ecoendoscòpia alta i baixa, càpsula endoscòpica i algunes tècniques que es realitzen en molt pocs centres hospitalaris catalans com la colangioscopia i les reseccions submucoses. Les exploracions endoscòpiques es realitzen sota sedació i amb observació a Hospital de Dia si es requereix.

HOSSPAU Menu

Contacte Pat.Digestiva

Contacte
Contacte

Telèfon: 93 556 59 20
Fax: 93 556 56 08
Correu electrònic: Patologia_Digestiva@santpau.cat