Cartera de Serveis
 • Unitat d’endoscòpia avançada.
 • Unitat de sagnants.
 • Hemodinàmica hepàtica diagnòstica i terapèutica.
 • Consulta especialitzada de pacients amb:
  • Esòfag de Barrett.
  • Malaltia inflamatòria intestinal i malaltia celíaca.
  • Pòlips de colon i càncer de colon i recte.
  • Cribatge de CCR.
  • Malalties del pàncrees.
  • Trastorns motors digestius.
  • Hepatitis virals cròniques.
  • Malalties hepàtiques autoimmunes.
  • Malalties hepàtiques hereditàries.
  • Cirrosis i hipertensió portal.
  • Cirrosi i ascites, peritonitis bacteriana espontània.
  • Cirrosi i encefalopatia hepàtica.
  • Hepatocarcinoma.
 • Endoscòpia alta i baixa diagnòstica i terapèutica amb sedació per l’equip d’endoscòpia.
 • Mucosectomia i resecció endoscòpica de pòlips grans.
 • Gastrostomia endoscòpica percutània.
 • Col·locació endoscòpica de pròtesis digestives.
 • Tractament endoscòpic de l'esòfag de Barrett.
 • Cromoendoscòpia en pacients amb malaltia inflamatòria intestinal.
 • Enteroscòpia anterògrada i retrògrada diagnòstica i terapèutica.
 • Càpsula endoscòpica
 • Colangiografia retrògrada endoscòpica terapèutica
 • Col·locació endoscòpica de pròtesis biliars i pancreàtiques
 • Colangioscòpia diagnòstica i terapèutica.
 • Ecoendoscòpia diagnòstica i terapèutica.
 • Drenatge  ecoendoscòpic de col·leccions pancreàtiques i abdominals.
 • Hemodinàmica hepàtica diagnòstica i terapèutica.
 • Fibroscan.
 • Biòpsia hepàtica dirigida.
 • Exploracions funcionals digestives- Test de l’alè.
 • Manometria esofàgica i ano-rectal.
 • PHmetria de 24 hores.
 • Biofeedback ano-rectal.
 • Test d’avaluació cognitiva.
 
Contacte
Contacte

Telèfon: 93 556 59 20
Fax: 93 556 56 08
Correu electrònic: Patologia_Digestiva@santpau.cat