Cartera de Serveis Digestiu

Cartera de Serveis

 

Consulta especialitzada de pacients amb:

Gastroenterologia

 • Esòfag de Barrett.
 • Malaltia inflamatòria intestinal i malaltia celíaca.
 • Pòlips de còlon i càncer de còlon i recte.
 • Cribatge de CCR.
 • Malalties del pàncrees.
 • Trastorns motors digestius.
 • Exploracions funcionals digestives-Test de l’alè.
 • Manometria esofàgica i ano-rectal.
 • PHmetria de 24 hores.
 • Patologia funcional digestiva
 • Patologia de budell prim

 

         Hepatologia

 • Hepatitis virals cròniques.
 • Malalties hepàtiques autoimmunes.
 • Malalties hepàtiques hereditàries.
 • Cirrosi i hipertensió portal.
 • Cirrosi i ascites, peritonitis bacteriana espontània.
 • Cirrosi i encefalopatia hepàtica.
 • Hepatocarcinoma.
 • Hemodinàmica hepàtica diagnòstica i terapèutica.
 • Fibroscan.
 • Biòpsia hepàtica dirigida (percutània i transjugular)
 • Col·locació de pròtesi esofàgiques
 • Paracentesi evacuadora
 • Hepatologia alcohòlica
 • Colèstasi crònica
 • Test d’avaluació cognitiva.

 

         Endoscòpia Digestiva

 • Endoscòpia alta i baixa diagnòstica i terapèutica amb sedació per l’equip d’endoscòpia.
 • Mucosectomia i resecció endoscòpica de pòlips grans.
 • Gastrostomia endoscòpica percutània.
 • Col·locació endoscòpica de pròtesis digestives.
 • Tractament endoscòpic de l'esòfag de Barrett.
 • Cromoendoscòpia en pacients amb malaltia inflamatòria intestinal.
 • Miotomia esofàgica endoscòpica.
 • Enteroscòpia anterògrada i retrògrada diagnòstica i terapèutica.
 • Càpsula endoscòpica
 • Colangiografia retrògrada endoscòpica terapèutica
 • Col·locació endoscòpica de pròtesis biliars i pancreàtiques
 • Colangioscòpia diagnòstica i terapèutica.
 • Ecoendoscòpia diagnòstica i terapèutica.
 • Drenatge  ecoendoscòpic de col·leccions pancreàtiques i abdominals.
 • Radiologia complexa biliar

 

 

HOSSPAU Menu

Contacte Pat.Digestiva

Contacte
Contacte

Telèfon: 93 556 59 20
Fax: 93 556 56 08
Correu electrònic: Patologia_Digestiva@santpau.cat