OM-INICI


El Servei d’Oncologia Mèdica té com a missió l’atenció integral dels pacients que pateixen una malaltia cancerosa, des del moment del primer diagnòstic i tractament com en la situació de malaltia avançada o en la seva evolució final.
El Servei
+
El Servei

Assistencia
+
Assistència

Docencia
+
Docència

Usuaris
+
Usuaris

Ubicació Oncologia

Ubicació

Secretaria del Servei: Edifici A Planta 4 Mòdul 2

Consultes externes: Bloc A . Planta 1 Mòduls 5 i 6

Sala d’Hospitalització: Bloc E. Planta 1

Hospital de dia: Bloc A Planta 0 Mòdul 7 

Contacte

Correu electrònic: oncologia_medica@santpau.cat 

Telèfon: 93 556 56 38 o 93 556 56 39

Fax: 93 556 57 69

Twitter: @OncoSantPau


Unitat de Cures Pal·liatives

Telèfon: 93 553 75 00