UNITAT DE CURES PAL·LIATIVES
UNITAT DE CURES PAL·LIATIVES
 • Maria Luís Pradas
  Infermera consultora
 • Dra. Nadia Collette
  Arterapeuta
  Col·laboradora. Institut de Recerca. Suport Grup Mémora
 • Noemí Morales
  Psicòloga. Col·laboradora. Equip d'atenció psicosocial Mutuam "La Caixa"
 • Cristina Secanella
  Treballadora social
  Hospitalització E1
 • Rosa Gombau
  Administrativa
Ubicació

Secretaria del Servei: Edifici A Planta 4 Mòdul 2

Consultes externes: Bloc A . Planta 1 Mòduls 5 i 6

Sala d’Hospitalització: Bloc E. Planta 1

Hospital de dia: Bloc A Planta 0 Mòdul 7 

Contacte

Correu electrònic: oncologia_medica@santpau.cat 

Telèfon: 93 556 56 38 o 93 556 56 39

Fax: 93 556 57 69

Twitter: @OncoSantPau


Unitat de Cures Pal·liatives

Telèfon: 93 553 75 00

 

 

Enllaços relacionats