Oncologia Mèdica i Unitat de Cures Pal·liatives

Oncologia Mèdica i Unitat de Cures Pal·liatives
Oncologia Mèdica i Unitat de Cures Pal·liatives

OM-recerca

Equip Professional

Responsable coordinació Assaigs Clínics
Romina Ribas

 

Coordinadors Assaigs Clínics:
Diana Castells
Laia Lavèrnia Rosell
Mireia Llobet Busquets
Gaudi Vall Montero
Mercè Garcia Belinchon
Tizziana Giselle Pérez Gorrini
Laura Moreno Gómez
Maria Pilar Calero Pérez
Ona Ramírez García
Laura González Guerrero

Marta Andrés Nieto

 

Infermeres d'Assaigs Clínics:

Silvia Molina Bayona
Ricardo Hernández García
Michelle Layana Antepara

Cristina Gómez Tenorio

 

Gestió Econòmica d'Assaigs Clinics

Marc Roca Solà
Dulce Menéndez Cuervo

 

Ubicació Oncologia

Ubicació

Secretaria del Servei: Edifici A Planta 4 Mòdul 2

Consultes externes: Bloc A . Planta 1 Mòduls 5 i 6

Sala d’Hospitalització: Bloc E. Planta 1

Hospital de dia: Bloc A Planta 0 Mòdul 7 

Contacte

Correu electrònic: oncologia_medica@santpau.cat 

Telèfon: 93 556 56 38 o 93 556 56 39

Fax: 93 556 57 69

Twitter: @OncoSantPau


Unitat de Cures Pal·liatives

Telèfon: 93 553 75 00