Oncologia Mèdica i Unitat de Cures Pal·liatives

Oncologia Mèdica i Unitat de Cures Pal·liatives
Oncologia Mèdica i Unitat de Cures Pal·liatives

Formació sanitaria especialitzada Oncologia

Formació Sanitària Especialitzada

Estructura de la Unitat Docent

Director: Agustí Barnadas

Àrea d’Hospitalització Convencional

38 llits compartits amb el Servei d'Oncologia Radioteràpica.

Equip assistencial:

 • Un coordinador.
 • Tres equips mèdics liderats per un facultatiu especialista i un o dos metges residents de segon i tercer any segons la plantilla de residents disponible.

Hospital de Dia

Compartit amb el Servei d’Hematologia.
28 punts de tractament i sis llits per a l’atenció als pacients en tractament endovenós ambulatori i urgències oncològiques.

Equip assistencial:

 • Un coordinador.
 • Un facultatiu.

Consultes Externes

 •  Consultes del Servei d’Oncologia Mèdica: atenció ambulatòria per part dels metges adjunts i residents del Servei d’Oncologia Mèdica.
 • Consulta de Psicooncologia.
 • Consulta de la Unitat de Cures Pal·liatives.
 • Consulta d’Assessorament de Risc en Càncer Familiar.
   

Itinerari Formatiu
Veure enllaç
 

Principals àrees de coneixement

 •  Àrea d’assaigs clínics (AGDAC).
 • Laboratori d’Oncologia translacional: col·laboracions en investigació amb els Serveis d’Anatomia Patològica, Genètica, Grup de Farmacogenòmica, Grup d’Oncogènesi i antitumorals i el Grup d’Endocrinologia experimental.

 

Contacte

Correu electrònic: oncologia_medica@santpau.cat
Telèfon: 93 553 56 38
Fax: 93 553 57 69

 

Ubicació Oncologia

Ubicació

Secretaria del Servei: Edifici A Planta 4 Mòdul 2

Consultes externes: Bloc A . Planta 1 Mòduls 5 i 6

Sala d’Hospitalització: Bloc E. Planta 1

Hospital de dia: Bloc A Planta 0 Mòdul 7 

Contacte

Correu electrònic: oncologia_medica@santpau.cat 

Telèfon: 93 556 56 38 o 93 556 56 39

Fax: 93 556 57 69

Twitter: @OncoSantPau


Unitat de Cures Pal·liatives

Telèfon: 93 553 75 00